Delwedd o: myfyriwr mewn gweithdy

Bwrsariaethau ac ysgoloriaethau


Mae rhai prifysgolion neu golegau’n gallu cynnig bwrsarïau neu ysgoloriaethau dewisol yn ogystal â’ch Benthyciad Cynhaliaeth a grantiau. Caiff y swm rydych chi’n cymhwyso amdano ei benderfynu gan eich prifysgol neu goleg. Gallwch drafod gyda’ch Gwasanaeth Cymorth Myfyrwyr i weld pa gymorth ariannol ychwanegol allai fod ar gael i chi.

^ Nôl i’r brig