Delwedd o: myfyrwyr wrth fwth

Cefnogaeth ffioedd dysgu


Mae gwybodaeth am gyllid myfyriwr hefyd ar gael i fyfyrwyr newydd sy’n dechrau cwrs yn 2017/18

Gallwch geisio am gymorth i helpu talu am y ffioedd dysgu a godir gan eich prifysgol neu goleg.

Cefnogaeth ar gael yn 2018/19

Uchafswm y gallwch cael eich codiBenthyciad Ffi Dysgu ar gael
Astudio mewn prifysgol cyhoeddus neu goleg yng Nghymru £9,000 £9,000
Astudio mewn prifysgol gyhoeddus neu goleg yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu’r Alban. £9,250 £8,250
Astudio mewn prifysgol preifat neu goleg yn y DU ar gwrs wedi ei ddynodi gan Lywodraeth Cymru Dim cyfyngiadau £6,165

Nid oes cyfyngiadau ar gall prifysgolion neu golegau preifat yn y DU godi am ffioedd.

Llog ar eich Benthyciad Ffi Dysgu

Caiff llog ei godi ar eich Benthyciad Ffi Dysgu o’r diwrnod cyntaf bydd yr arian yn cael ei dalu i’ch prifysgol neu goleg hyd nes bod y benthyciad yn cael ei ad-dalu yn llawn neu ei ganslo.

Gallwch ddarganfod pa log fydd yn cael ei godi arnoch drwy ymweld â’n Canllaw Cyflym Dechrau Ad-dalu

Sut caiff ei dalu?

Caiff y Benthyciad Ffi Dysgu ei dalu'n uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg.

Unrhyw beth arall y dylech ei wybod?

Nid yw’r Benthyciad Ffi Dysgu wedi ei asesu ar incwm, felly golyga nad yw eich hawl yn dibynnu ar incwm eich cartef. Os yr ydych yn tynnu'n ôl o’ch prifysgol neu goleg wedi i chi fynychu ar ddiwrnod cyntaf y tymor, efallai y byddwch yn atebol i dalu peth o'r ffioedd. Os oes angen i chi drafod hyn ymhellach, cysylltwch gyda’ch prifysgol neu goleg.

Os yr ydych wedi gwasanaethu am bedair blynedd neu'n fwy yn y lluoedd arfog ac yn gadael, efallai y byddwch yn gymwys am gefnogaeth ffi o dan gynllun Enhanced Learning Credit. Am ragor o wybodaeth ymwelwch â www.enhancedlearningcredits.com

Ffurflen Gais Benthyciad Ffi Dysgu

Os yr ydych eisoes wedi ceisio am gyllid myfyriwr, y ffordd gyflymaf a’r hawsaf i newid swm y Benthyciad Ffi Dysgu yr ydych am ei fenthyg yw i fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein ar yn ail, gallwch gwblhau a dychwelyd y ffurflen yma.

^ Nôl i’r brig