Delwedd o: dwy fyfyrwraig

Bwrsariaethau ac ysgoloriaethau


Bwrsariaethau

Gall rhai prifysgolion a cholegau gynnig bwrsariaethau neu ysgoloriaethau dewisol yn ychwanegol i’ch Benthyciad Cynnal a grantiau. Caiff y swm yr ydych yn gymwys ei dderbyn ei benderfynu gan eich prifysgol. Gallwch siarad gyda’ch Gwasanaeth Cefnogaeth Myfyriwr i weld pa gymorth ariannol ychwanegol efallai sydd ar gael i chi.

Bwrsariaethau GIC

Os yr ydych ar gwrs sy’n arwain at gymhwyster mewn meddygaeth, deintyddiaeth neu ofal iechyd yna efallai y byddwch yn gallu cael bwrsari o’r Gwasanaeth Iechyd Genedlaethol (GIG).

Caiff Bwrsariaethau GIG eu trin gan Wasanaethau Gwobrwyo Myfyriwr. Unwaith yr ydych yn cael cynnig lle hyfforddiant a gomisiynwyd gan GIG, bydd Gwasanaethau Gwobrwyo Myfyriwr yn ysgrifennu atoch i ddweud wrthych sut mae gwneud cais.

Mae Gwasanaethau Gwobrwyo Myfyriwr yn darparu Bwrsariaethau GIG i Fyfyrwyr yng Nghymru.

Ymwelwch â’r wefan i ddarganfod mwy o wybodaeth neu ffoniwch hwy ar 029 2019 6167.

^ Nôl i’r brig