Gohirio

Os yr ydych yn meddwl am ohirio eich astudiaeth am gyfnod o amser cyn dychwelyd i’r un cwrs a phrifysgol neu goleg ar ddyddiad hwyrach, mae’n bwysig gwybod sut bydd hyn yn eich effeithio a beth sydd angen i chi ei wneud.

Gall gohirio eich astudiaethau olygu y gallech ddiweddu yn derbyn mwy o fenthyciad a / neu grant na’r hyn sydd â hawl gennych.

Golyga hyn bydd eich balans (beth yr ydym wedi ei dalu i chi) yn cynnwys dwy ran:

This means your balance (what we’ve paid to you) will consist of two parts:

  1. y balans sydd â hawl gennych iddo - dyma ran o’ch balans yr ydych wedi ei asesu sydd â hawl gennych ei dderbyn. Caiff ei ad-dalu (benthyciadau’n unig) yn yr Ebrill wedi i chi adael eich cwrs a chaiff ei ad-dalu pan fyddwch yn ennill dros y trothwy ad-dalu perthnasol; ac
  2. unrhyw ordaliad - dyma ran eich balans yr ydych wedi cael eich ail-asesu ble nad ydych yn gymwys i’w dderbyn oherwydd eich bod yn gohirio (benthyciad neu grant). Rhaid ei ad-dalu mor gynted ag sy’n bosib ac mae’n eithriedig o’r trothwy ad-dalu.

Angen fwy o wybodaeth?

I ddarganfod fwy o wybodaeth a beth sydd angen i chi ei wneud, dewiswch yr opsiwn sy’n berthnasol.

A ydych chi’n gohirio eich astudiaethau ac:^ Nôl i’r brig