Cam 2: Gwneud cais
Lwfans Cynhaliaeth Addysg, cyllid ar gyfer Addysg Bellach

Tystiolaeth

Blwyddyn academaidd 2021 i 2022

Os cawsoch lythyr gennym yn gofyn am dystiolaeth, gallwch ddefnyddio’r canllawiau hyn i’ch helpu i benderfynu beth y dylech ei anfon.

Os gwnaethoch chi neu’ch rhiant/rhieni, eich gwarcheidwad/gwarcheidwaid neu’ch partner gwblhau ffurflen dreth bapur ar gyfer blwyddyn dreth 2019 i 2020, efallai y gwelwch chi fod y canllaw hwn yn ddefnyddiol.

Efallai y gofynnwyd i chi neu’ch rhiant/rhieni, eich gwarcheidwad/gwarcheidwaid neu’ch partner anfon tystiolaeth ariannol i gefnogi eich cais. Neu efallai y gofynnwyd i chi lenwi Ffurflen Manylion Ariannol. Gallwch lawrlwytho’r ffurflen a’r nodiadau yma.

Blwyddyn academaidd 2020 i 2021

Os cawsoch lythyr gennym yn gofyn am dystiolaeth, gallwch ddefnyddio’r canllawiau hyn i’ch helpu i benderfynu beth y dylech ei anfon.

Os gwnaethoch chi neu’ch rhiant/rhieni, eich gwarcheidwad/gwarcheidwaid neu’ch partner gwblhau ffurflen dreth bapur ar gyfer blwyddyn dreth 2018 i 2019, efallai y gwelwch chi fod y canllaw hwn yn ddefnyddiol.

Efallai y gofynnwyd i chi neu’ch rhiant/rhieni, eich gwarcheidwad/gwarcheidwaid neu’ch partner anfon tystiolaeth ariannol i gefnogi eich cais. Neu efallai y gofynnwyd i chi lenwi Ffurflen Manylion Ariannol. Gallwch lawrlwytho’r ffurflen a’r nodiadau yma.