Y newyddion diweddaraf

Y newyddion a’r diweddariadau diweddaraf gan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Pob erthygl sy’n cynnwys y tag '2022 i 2023'

Hidlo’r erthyglau yn ôl categori er mwyn gweld y newyddion sy’n berthnasol i chi.

25 Gorffennaf 2022 · yn 2022 i 2023

Ydych chi wedi cael caniatâd i ddod i mewn i’r DU neu aros yn y DU dan gynllun ar gyfer pobl o Wcráin?

Gallech fod yn gymwys i gael cyllid myfyrwyr yn awr.

09 Mai 2022 · yn 2022 i 2023 a israddedig rhan-amser

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig rhan-amser wneud cais ar gyfer 2022 i 2023 ar agor yn awr!

Y ffordd hawsaf o wneud cais yw ar-lein. Dim ond 30 munud y mae’n ei gymryd i wneud cais, a llai na hynny os ydych wedi gwneud cais o’r blaen.

07 Ebrill 2022 · yn 2022 i 2023, postgraddedig a israddedig rhan-amser

2022 i 2023 Ceisiadau rhan amser ac Ôl-raddedig

Mae disgwyl y bydd y cyfnod i wneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr israddedig rhan-amser a chyllid myfyrwyr ôl-raddedig yn agor ganol mis Mai.

07 Mawrth 2022 · yn 2022 i 2023, israddedig rhan-amser a postgraddedig

Ceisiadau gan fyfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig ar gyfer 2022 i 2023: Ymunwch â’n rhestr bostio!

Fyddwch chi’n dechrau cwrs israddedig rhan-amser neu gwrs Gradd Meistr neu Ddoethuriaeth ôl-raddedig eleni? Rydym wedi’i gwneud yn haws i chi gael gwybod pryd y bydd y cyfnod yn agor i chi wneud ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023!

28 Chwefror 2022 · yn israddedig llawn-amser Cymreig a 2022 i 2023

2022 i 2023: Gwnewch gais yn awr am gyllid myfyrwyr!

Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig llawn-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023, boed yn fyfyrwyr newydd neu’n fyfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau, wedi agor erbyn hyn!

20 Chwefror 2022 · yn Addysg Bellach a 2022 i 2023

Paratowch i wneud cais am gyllid addysg bellach!

Mae disgwyl y bydd y cyfnod ar gyfer gwneud cais am Lwfans Cynhaliaeth Addysg (LCA) a Grant Dysgu Llywodraeth Cymru (Addysg Bellach) yn 2022 i 2023 yn agor ddiwedd mis Ebrill 2022.