Cam 4: Yn ystod eich cwrs
Lwfans Cynhaliaeth Addysg, cyllid ar gyfer Addysg Bellach

Newidiadau yn eich amgylchiadau

Gallai rhai newidiadau effeithio os ydych yn dal yn gymwys neu beidio i gael LCA. Felly, dylech ddweud wrthym os bydd unrhyw beth yn newid. Dylech hefyd siarad â'ch ysgol neu goleg os ydych yn meddwl y gallai unrhyw un o'r newidiadau hyn effeithio ar eich presenoldeb.

Os bydd unrhyw un o’r canlynol yn newid, dylech ein ffonio i roi gwybod i ni. Byddwn yn dweud wrthych beth y mae angen i chi ei wneud.

  • Eich enw
  • Y man lle’r ydych yn byw neu’ch trefniadau byw
  • Y man lle’r ydych yn astudio
  • Os byddwch yn dod yn gyfrifol am blentyn
  • Os bydd person ifanc arall sy’n byw yn eich cartref yn dibynnu’n ariannol ar yr un bobl â chi
  • Eich amgylchiadau ariannol.