Diolch am ymuno â’r rhestr bostio. Byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau wedi dechrau!


Byddwn yn anfon ebost atoch pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau ar gyfer blwyddyn academaidd 2023 i 2024 wedi dechrau.

Rydym am eich helpu i ddarganfod cyllid myfyrwyr cyn gwneud cais, felly ewch i’n tudalen i gael mwy o wybodaeth am ba gyllid sydd ar gael.

Dilynwch ni ar Facebook (yn agor mewn tab newydd) a Twitter (yn agor mewn tab newydd) i gael diweddariadau rheolaidd am gyllid myfyrwyr.