Mae cais Lwfans Cynhaliaeth Addysg 2021 i 2022 bellach ar gael!

Lawrlwythwch y cais a'i gyflwyno yn awr i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich talu ar amser

Darllen mwy

2021 i 2022 Cais Dysgu Llywodraeth Cymru Grant AB, ar gael nawr!

Lawrlwythwch y cais a'i gyflwyno yn awr i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich talu ar amser

Darllen mwy

COVID-19

COVID-19: cael y wybodaeth diweddaraf Ewch i’n tudalen COVID-19 i ddarganfod sut y gallai eich cyllid gael ei effeithio.

Darllen mwy

COVID-19: gwybodaeth diweddaraf am gyllid i fyfyrwyr

Oherwydd COVID-19, rydym yn deall nad ydych efallai’n gallu casglu eich cais o’r ysgol neu’i argraffu. Rydym yn ymwybodol ei bod efallai’n amhosibl i chi bostio’r cais atom ar hyn o bryd. Peidiwch â phoeni am hynny oherwydd byddwn yn prosesu eich cais cyn gynted ag y bydd wedi dod i law ac fe gewch chi eich arian.

Gall myfyrwyr presennol ac arfaethedig gael y wybodaeth diweddaraf am sut mae COVID-19 yn effeithio ar gyllid i fyfyrwyr trwy fynd i’n tudalen COVID-19.


Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Mae EMA ar gyfer y rheiny sy’n 16 i 18 mlwydd oed, yn byw yng Nghymru, ac sydd am barhau gyda’u haddysg wedi iddynt adael oedran gadael yr ysgol. Os yr ydych yn gymwys, fe allech dderbyn £30 yr wythnos, a thelir bob pythefnos.`enter code here

Gweld manylion

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach ar gyfer myfyrwyr 19 oed neu'n hŷn sy'n astudio cwrs Addysg Bellach mewn coleg. Os ydych chi'n gymwys, fe allech chi dderbyn hyd at £1,500 y flwyddyn.

Gweld manylion
^ Nôl i’r brig