Mae cais Lwfans Cynhaliaeth Addysg 2018/19 bellach ar gael!

Lawrlwythwch y cais a'i gyflwyno yn awr i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich talu ar amser

Darllen mwy

2018/19 Cais Dysgu Llywodraeth Cymru Grant AB, ar gael nawr!

Lawrlwythwch y cais a'i gyflwyno yn awr i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich talu ar amser

Darllen mwy

Gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

Lwfans Cynhaliaeth Addysg

Mae EMA ar gyfer y rheiny sy’n 16 i 18 mlwydd oed, yn byw yng Nghymru, ac sydd am barhau gyda’u haddysg wedi iddynt adael oedran gadael yr ysgol. Os yr ydych yn gymwys, fe allech dderbyn £30 yr wythnos, a thelir bob pythefnos.

Gweld manylion

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach

Mae Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach ar gyfer myfyrwyr 19 oed neu'n hŷn sy'n astudio cwrs Addysg Bellach mewn coleg. Os ydych chi'n gymwys, fe allech chi dderbyn hyd at £1,500 y flwyddyn.

Gweld manylion
^ Nôl i’r brig