Esbonio cyllid i fyfyrwyr 20/21

Am wybod pa fenthyciadau a grantiau allech chi gael gan Gyllid Myfyrwyr Cymru? Gwyliwch ein fideo i ddysgu mwy.

Gweld manylion

2020 i 21: mae ein canllawiau i fyfyrwyr bellach ar-lein!

Gall myfyrwyr amser llawn sy’n dechrau cyrsiau ym mlwyddyn academaidd 2020 i 21 bellach ymweld â’n tudalen bwrpasol i gael atebion i’w cwestiynau. Bydd modd dod o hyd i bopeth y mae angen iddynt ei wybod am eu cymhwyster, faint gallant ei gael a phryd i ymgeisio. Anogwch nhw i ymweld heddiw!

Gweld manylion

Y Gymraeg

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

^ Nôl i’r brig