Mae’n bryd gwneud cais am gyllid myfyrwyr!

Mae pob cyfnod ar gyfer cyflwyno ceisiadau i Cyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/2021 wedi agor erbyn hyn.

Gweld manylion

Cael gwybod mwy

Gall myfyrwyr amser llawn sy’n dechrau cyrsiau ym mlwyddyn academaidd 2020 i 21 bellach ymweld â’n tudalen bwrpasol i gael atebion i’w cwestiynau. Bydd modd dod o hyd i bopeth y mae angen iddynt ei wybod am eu cymhwyster, faint gallant ei gael a phryd i ymgeisio. Anogwch nhw i ymweld heddiw!

Gweld manylion

Y Gymraeg

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwdau yn y Gymraeg. Ni fydd hyn yn arwain at oedi yn ein hymateb.

^ Nôl i’r brig