Undergraduate part-time

Ffurflenni ar gyfer 2023 i 2024

Ymgeisio am fenthyciadau a grantiau

PTL1 Cais - Ffurflen gais am Fenthyciad Dysgu ar gyfer myfyrwyr rhan-amser newydd.

PTL1 Nodiaidau - Nodiadau cais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu a Grant Cwrs i fyfyrwyr rhan-amser newydd.

Tystiolaeth hunaniaeth

Ffurflen Manylion Pasbort y DU - Os nad ydych wedi cynnwys manylion eich pasbort yn eich cais bydd rhaid i chi anfon Ffurflen Manylion Pasport DU.

Os nad oes gennych basport dilys y DU, bydd angen i chi anfon atom eich Tystysgrif Geni neu Fabwysiadu wreiddiol neu basport o’r tu allan i’r DU yn lle hynny.

Ceisio am gefnogaeth ariannol penodol os oes gennych blant, oedolion sy’n ddibynnol neu anabledd

PTGFD Cais - Ffurflen gais am Grantiau i Ddibynyddion ar gyfer myfyrwyr rhan-amser.

PTCCG1 Cais - Cais am gymorth gyda chostau gofal plant.

DSA1 Cais – Ffurflen gais DSA1.

DSA1 Nodiadau - Nodiadau cais DSA1.

Ffurflen Gais DSA - Hawlio ad-daliad costau trwy Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA). Os yr ydych am wneud cais am dreuliau yr ydych eisoes wedi eu talu, llenwch ffurflen ‘Ffurflen Gais am Ad-daliad drwy gostau Lwfansau Myfyrwyr Anabl'.

Newidiadau i'ch cais

CO2 Cais - Ffurflen newid amgylchiadau ar gyfer myfyrwyr rhan-amser. Os mae newid wedi bod yn eich amgylchiadau, rhaid i chi ein hysbysu mor gynted â phosib oherwydd fe all effeithio ar eich hawl.

Ffurflen Cais am Fenthyciad Ffïoedd Dysgu - Os yr ydych am newid y swm o Fenthyciad Ffi Dysgu y wnaethoch ofyn amdano, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma.

Cadarnhad o fuddion

CB1 Cais - Cadarnhau Budd-daliadau ar gyfer Myfyrwyr Rhan-amser - Os yr ydych chi neu eich partner yn derbyn rhai buddion gwladol ac nid ydych yn gallu anfon tystiolaeth i gadarnhau hyn gyda’ch cais, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma.