israddedig rhan-amser

Ffurflenni ar gyfer 2023 i 2024

Ymgeisio am fenthyciadau a grantiau

PTMC Cais (Lawrlwythiad PDF 614KB, yn agor mewn tab newydd) - Ffurflen gais i fyfyrwyr rhan-amser sy’n parhau.

PTMC Nodaidau (Lawrlwythiad PDF 319KB, yn agor mewn tab newydd) - Nodiadau ymgeisio i fyfyrwyr rhan-amser.

Ceisio am gefnogaeth ariannol penodol os oes gennych blant, oedolion sy’n ddibynnol neu anabledd

PTGFD Cais (Lawrlwythiad PDF 1,415KB, yn agor mewn tab newydd) - Ffurflen gais am Grantiau i Ddibynyddion ar gyfer myfyrwyr rhan-amser.

PTCCG1 Cais (Lawrlwythiad PDF 1,025KB, yn agor mewn tab newydd) - Cais am gymorth gyda chostau gofal plant.

DSA1 Cais (Lawrlwythiad PDF 1,341KB, yn agor mewn tab newydd) – Ffurflen gais DSA1.

DSA1 Nodiadau (Lawrlwythiad PDF 656KB, yn agor mewn tab newydd) - Nodiadau cais DSA1.

Ffurflen Gais DSA (Lawrlwythiad PDF 101KB, yn agor mewn tab newydd) - Hawlio ad-daliad costau trwy Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA). Os yr ydych am wneud cais am dreuliau yr ydych eisoes wedi eu talu, llenwch ffurflen ‘Ffurflen Gais am Ad-daliad drwy gostau Lwfansau Myfyrwyr Anabl'.

Newidiadau i'ch cais

CO2 Cais (Lawrlwythiad PDF 255KB, yn agor mewn tab newydd) - Ffurflen newid amgylchiadau ar gyfer myfyrwyr rhan-amser. Os mae newid wedi bod yn eich amgylchiadau, rhaid i chi ein hysbysu mor gynted â phosib oherwydd fe all effeithio ar eich hawl.

Ffurflen Cais am Fenthyciad Ffïoedd Dysgu (Lawrlwythiad PDF 85.2KB, yn agor mewn tab newydd) - Os yr ydych am newid y swm o Fenthyciad Ffi Dysgu y wnaethoch ofyn amdano, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma.

Ffurflen Cais am Fenthyciad Cynhaliaeth (Lawrlwythiad PDF 58.2KB, yn agor mewn tab newydd) - Os yr ydych am newid y swm o Benthyciad Cynnal y wnaethoch ofyn amdano, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma.

Cadarnhad o fuddion

CB1 Cais (Lawrlwythiad PDF 211KB, yn agor mewn tab newydd) - Cadarnhau Budd-daliadau ar gyfer Myfyrwyr Rhan-amser - Os yr ydych chi neu eich partner yn derbyn rhai buddion gwladol ac nid ydych yn gallu anfon tystiolaeth i gadarnhau hyn gyda’ch cais, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma.