Israddedig llawn amser

Ffurflenni blwyddyn academaidd 2021 i 2022

Ffurflenni blwyddyn academaidd 2022 i 2023

Ffurflen gais myfyrwyr newydd

PN1 - Ffurflen gais myfyrwyr newydd 2022 i 2023

PN1 - Nodiadau ar gyfer cais cyllid myfyrwyr 2022 i 2023

Ffurflen gais myfyrwyr sy'n parhau â'u hastudiaethau

PR1 - Ffurflen gais myfyrwyr sy'n parhau â'u hastudiaethau 2022 i 2023

PR1 - Nodiadau ar gyfer cais cyllid myfyrwyr 2022 i 2023

Tystiolaeth hunaniaeth

Gallwch gadarnhau eich hunaniaeth drwy ddarparu rhif eich pasbort ar eich cais. Os nad ydych wedi cynnwys manylion eich pasbort yn eich cais bydd rhaid i chi anfon Ffurflen Manylion Pasport DU. Peidiwch ag anfon eich pasbort atom ni.

Ffurflen Manylion Pasbort y DU 2022 i 2023

Tystysgrifau Geni neu thystysgrifau mabwysiadu ar gyfer tystiolaeth

Os nad oes gennych basport dilys y DU, bydd angen i chi anfon atom eich Tystysgrif Geni neu Fabwysiadu wreiddiol neu basport o’r tu allan i’r DU yn lle hynny.

Ffurflen lofnodi'r myfyriwr

Os llenwoch gais ar bapur ac na lenwoch ran datganiad myfyriwr y ffurflen, llofnodwch a dyddiwch ffurflen lofnodi'r myfyriwr. Ni ellir prosesu'ch cais hyd nes i ni gael hon.

Ffurflen lofnodi'r myfyriwr 2022 i 2023

Rhieni a phartneriaid sy'n cefnogi cais

PFF2 - Asesiad o amgylchiadau ariannol 2022 i 2023 - Defnyddwich y ffurflen yma i ddarparu gwybodaeth ariannol a phersonol os yr ydych yn cefnogi myfyriwr.

Canllaw dychweliad treth papur 2020 i 2021 - Os yr ydym wedi gofyn i chi i ddarparu gwybodaeth ariannol er mwyn cefnogi cais ac rydych wedi cwblhau dychweliad treth papur ar gyfer 2020 i 2021, efallai y byddwch yn darganfod y canllaw canlynol yn ddefnyddiol.

Ffurflen ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr ar sail incwm y cartref - Dylech lenwi’r ffurflen hon os ydych yn dymuno newid eich cais am gyllid i fyfyrwyr, fel ei fod yn seiliedig ar incwm eich cartref.

Ffurflen newid amgylchiadau ar gyfer myfyrwyr llawn amser

Os mae newid wedi bod yn eich amgylchiadau, rhaid i chi ein hysbysu mor gynted â phosib oherwydd fe all effeithio ar eich hawl.

CO1 - Hysbysiad o newid amgylchiadau ar gyfer myfyrwyr ar gyrsiau llawn amser 2022 i 2023 (dwyieithog)

Os ydych am newid swm y benthyciad y gwnaethoch ofyn amdano

Ffurflen Cais am Fenthyciad Ffïoedd Dysgu- Os yr ydych am newid y swm o Fenthyciad Ffi Dysgu y wnaethoch ofyn amdano, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma.

Ffurflen Cais am Fenthyciad Cynhaliaeth - Os yr ydych am newid y swm o Benthyciad Cynnal y wnaethoch ofyn amdano, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma.

Ffurflenni blwyddyn academaidd 2021 i 2022

Ffurflen gais myfyrwyr newydd

PN1 - Ffurflen gais myfyrwyr newydd 2021 i 2022

PN1 - Nodiadau ar gyfer cais cyllid myfyrwyr 2021 i 2022

Ffurflen gais myfyrwyr sy'n parhau â'u hastudiaethau

PR1 - Ffurflen gais myfyrwyr sy'n parhau â'u hastudiaethau 2021 i 2022

PR1 - Nodiadau ar gyfer cais cyllid myfyrwyr 2021 i 2022

Tystiolaeth hunaniaeth

Gallwch gadarnhau eich hunaniaeth drwy ddarparu rhif eich pasbort ar eich cais. Os nad ydych wedi cynnwys manylion eich pasbort yn eich cais bydd rhaid i chi anfon Ffurflen Manylion Pasport DU. Peidiwch ag anfon eich pasbort atom ni.

Ffurflen Manylion Pasbort y DU 2021 i 2022

Tystysgrifau Geni neu thystysgrifau mabwysiadu ar gyfer tystiolaeth

Os nad oes gennych basport dilys y DU, bydd angen i chi anfon atom eich Tystysgrif Geni neu Fabwysiadu wreiddiol neu basport o’r tu allan i’r DU yn lle hynny.

Ffurflen lofnodi'r myfyriwr

Os llenwoch gais ar bapur ac na lenwoch ran datganiad myfyriwr y ffurflen, llofnodwch a dyddiwch ffurflen lofnodi'r myfyriwr. Ni ellir prosesu'ch cais hyd nes i ni gael hon.

Ffurflen lofnodi'r myfyriwr 2021 i 2022

Rhieni a phartneriaid sy'n cefnogi cais

PFF2 - Asesiad o amgylchiadau ariannol 2021 i 2022 - Defnyddwich y ffurflen yma i ddarparu gwybodaeth ariannol a phersonol os yr ydych yn cefnogi myfyriwr.

Canllaw dychweliad treth papur 2019 i 20 - Os yr ydym wedi gofyn i chi i ddarparu gwybodaeth ariannol er mwyn cefnogi cais ac rydych wedi cwblhau dychweliad treth papur ar gyfer 2019 i 2020, efallai y byddwch yn darganfod y canllaw canlynol yn ddefnyddiol.

Ffurflen ymgeisio am gyllid i fyfyrwyr ar sail incwm y cartref - Dylech lenwi’r ffurflen hon os ydych yn dymuno newid eich cais am gyllid i fyfyrwyr, fel ei fod yn seiliedig ar incwm eich cartref.

Ffurflen newid amgylchiadau ar gyfer myfyrwyr llawn amser

Os mae newid wedi bod yn eich amgylchiadau, rhaid i chi ein hysbysu mor gynted â phosib oherwydd fe all effeithio ar eich hawl.

CO1 - Hysbysiad o newid amgylchiadau ar gyfer myfyrwyr ar gyrsiau llawn amser 2021 i 2022 (dwyieithog)

Os ydych am newid swm y benthyciad y gwnaethoch ofyn amdano

Ffurflen Cais am Fenthyciad Ffïoedd Dysgu- Os yr ydych am newid y swm o Fenthyciad Ffi Dysgu y wnaethoch ofyn amdano, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma.

Ffurflen Cais am Fenthyciad Cynhaliaeth - Os yr ydych am newid y swm o Benthyciad Cynnal y wnaethoch ofyn amdano, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma.