Ymunwch â’n rhestr bostio ar gyfer myfyrwyr israddedig llawn-amser yn 2022 i 2023!


Mae disgwyl i’r cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau am gyllid myfyrwyr i astudio cyrsiau israddedig llawn-amser yn ystod blwyddyn academaidd 2022 i 2023 ddechrau ym mis Mawrth 2022.

Nodwch eich manylion a byddwn yn rhoi gwybod i chi pan fydd y cyfnod ar gyfer gwneud ceisiadau wedi dechrau. Byddwn yn anfon neges ebost atoch i esbonio’r camau nesaf yn y broses o wneud cais, a byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd unrhyw beth yn newid.

Rydym am eich helpu i ddarganfod cyllid myfyrwyr cyn gwneud cais, felly ewch i’n tudalen i gael mwy o wybodaeth am ba gyllid sydd ar gael.

Fyddwch chi’n astudio cwrs israddedig rhan-amser neu gwrs ôl-raddedig?
Bydd ein rhestrau postio ar gyfer myfyrwyr israddedig rhan-amser a myfyrwyr ôl-raddedig ar gael yn ddiweddarach yn 2022, felly cadwch olwg ar ein sianelau ar gyfryngau cymdeithasol.

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter i gael diweddariadau rheolaidd am gyllid myfyrwyr.

Gallwch ddysgu mwy am sut y byddwn yn prosesu eich data trwy ddarllen ein polisi preifatrwydd.