Israddedig rhan-amser

Ffurflenni ar gyfer 2024 i 2025

Ymgeisio am fenthyciadau a grantiau

PTMN Cais (Lawrlwythiad PDF 815KB, yn agor mewn tab newydd) - Ffurflen gais ar gyfer myfyrwyr rhan-amser newydd.

PTMN Nodaidau (Lawrlwythiad PDF 459KB, yn agor mewn tab newydd) - Nodiadau ymgeisio i myfyrwyr rhan-amser newydd.

Tystiolaeth hunaniaeth

Ffurflen Manylion Pasbort y DU (Lawrlwythiad PDF 73KB, yn agor mewn tab newydd) - Os nad ydych wedi cynnwys manylion eich pasbort yn eich cais bydd rhaid i chi anfon Ffurflen Manylion Pasport DU.

Os nad oes gennych basport dilys y DU, bydd angen i chi anfon atom eich Tystysgrif Geni neu Fabwysiadu wreiddiol neu basport o’r tu allan i’r DU yn lle hynny.

Cadarnhau ymddieithrio

Ffurflen Cadarnhau Ymddieithrio (Lawrlwythiad PDF 212KB, yn agor mewn tab newydd) – Os nad ydych mewn cysylltiad â’ch rhiant/rhieni, bydd angen i chi lenwi ffurflen cadarnhau ymddieithrio er mwyn cadarnhau eich bod wedi ymddieithrio oddi wrtho/oddi wrthi/oddi wrthynt ac nad oes modd i chi gymodi â’ch gilydd.

Ceisio am gefnogaeth ariannol penodol os oes gennych blant, oedolion sy’n ddibynnol neu anabledd

PTGFD Cais (Lawrlwythiad PDF 317, yn agor mewn tab newydd) - Ffurflen gais am Grantiau i Ddibynyddion ar gyfer myfyrwyr rhan-amser.

PTCCG1 Cais (Lawrlwythiad PDF 1489KB, yn agor mewn tab newydd) - Cais am gymorth gyda chostau gofal plant.

DSA1 Cais (Lawrlwythiad PDF 759KB, yn agor mewn tab newydd) – Ffurflen gais DSA1.

DSA1 Nodiadau (Lawrlwythiad PDF 557KB, yn agor mewn tab newydd) - Nodiadau cais DSA1.

Ffurflen Gais DSA (Lawrlwythiad PDF 110KB, yn agor mewn tab newydd) - Hawlio ad-daliad costau trwy Lwfansau Myfyrwyr Anabl (DSA). Os yr ydych am wneud cais am dreuliau yr ydych eisoes wedi eu talu, llenwch ffurflen ‘Ffurflen Gais am Ad-daliad drwy gostau Lwfansau Myfyrwyr Anabl'.

Newidiadau i'ch cais

CO2 Cais (Lawrlwythiad PDF 242KB, yn agor mewn tab newydd) - Ffurflen newid amgylchiadau ar gyfer myfyrwyr rhan-amser. Os mae newid wedi bod yn eich amgylchiadau, rhaid i chi ein hysbysu mor gynted â phosib oherwydd fe all effeithio ar eich hawl.

Ffurflen Cais am Fenthyciad Ffïoedd Dysgu (Lawrlwythiad PDF 89KB, yn agor mewn tab newydd)- Os yr ydych am newid y swm o Fenthyciad Ffi Dysgu y wnaethoch ofyn amdano, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma.

Ffurflen Cais am Fenthyciad Cynhaliaeth (Lawrlwythiad PDF 109KB, yn agor mewn tab newydd) - Os yr ydych am newid y swm o Benthyciad Cynnal y wnaethoch ofyn amdano, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma.

Cadarnhad o fuddion

CB1 Cais (Lawrlwythiad PDF 203KB, yn agor mewn tab newydd) - Cadarnhau Budd-daliadau ar gyfer Myfyrwyr Rhan-amser - Os yr ydych chi neu eich partner yn derbyn rhai buddion gwladol ac nid ydych yn gallu anfon tystiolaeth i gadarnhau hyn gyda’ch cais, bydd angen i chi gwblhau’r ffurflen yma.