Ffurflenni

Os na allwch ddefnyddio'n gwasanaeth ar-lein gallwch ddefnyddio'r ffurflenni hyn i ymgeisio am gyllid myfyrwyr neu ddarparu gwybodaeth i gefnogi cais. Llwythwch ac achubwch y ffurflenni cyn eu hargraffu os gwelwch yn dda. Mae rhai porwyr yn argraffu'r ffurflenni'n anghywir pan maent yn cael eu hargraffu o borwr.

Ffurflenni blwyddyn academaidd 2020 i 2021

Ffurflen gais myfyrwyr newydd

Tystiolaeth hunaniaeth

Gallwch gadarnhau eich hunaniaeth drwy ddarparu rhif eich pasbort ar eich cais. Os nad ydych wedi cynnwys manylion eich pasbort yn eich cais bydd rhaid i chi anfon Ffurflen Manylion Pasport DU. Peidiwch ag anfon eich pasbort atom ni.

Tystysgrifau Geni neu thystysgrifau mabwysiadu ar gyfer tystiolaeth

Os nad oes gennych basport dilys y DU, bydd angen i chi anfon atom eich Tystysgrif Geni neu Fabwysiadu wreiddiol neu basport o’r tu allan i’r DU yn lle hynny.

FFfurflen lofnodi'r myfyriwr

Os llenwoch gais ar bapur ac na lenwoch ran datganiad myfyriwr y ffurflen, llofnodwch a dyddiwch ffurflen lofnodi'r myfyriwr.Ni ellir prosesu'ch cais hyd nes i ni gael hon.

Ffurflen gais myfyrwyr sy'n parhau â'u hastudiaethau

FFfurflen lofnodi'r myfyriwr

Os llenwoch gais ar bapur ac na lenwoch ran datganiad myfyriwr y ffurflen, llofnodwch a dyddiwch ffurflen lofnodi'r myfyriwr.Ni ellir prosesu'ch cais hyd nes i ni gael hon.

Rhieni a phartneriaid sy'n cefnogi cais

Defnyddwich y ffurflen yma i ddarparu gwybodaeth ariannol a phersonol os yr ydych yn cefnogi myfyriwr.

Os yr ydym wedi gofyn i chi i ddarparu gwybodaeth ariannol er mwyn cefnogi cais ac rydych wedi cwblhau dychweliad treth papur ar gyfer 2018 i 19, efallai y byddwch yn darganfod y canllaw canlynol yn ddefnyddiol.

Ffurflen newid amgylchiadau ar gyfer myfyrwyr llawn amser

Os mae newid wedi bod yn eich amgylchiadau, rhaid i chi ein hysbysu mor gynted â phosib oherwydd fe all effeithio ar eich hawl.

Ffurflenni blwyddyn academaidd 2019 i 2020

Ffurflen gais myfyrwyr newydd

Tystiolaeth hunaniaeth

Gallwch gadarnhau eich hunaniaeth drwy ddarparu rhif eich pasbort ar eich cais. Os nad ydych wedi cynnwys manylion eich pasbort yn eich cais bydd rhaid i chi anfon Ffurflen Manylion Pasport DU. Peidiwch ag anfon eich pasbort atom ni.

Tystysgrifau Geni neu thystysgrifau mabwysiadu ar gyfer tystiolaeth

Os nad oes gennych basport dilys y DU, bydd angen i chi anfon atom eich Tystysgrif Geni neu Fabwysiadu wreiddiol neu basport o’r tu allan i’r DU yn lle hynny.Mae’r ffurflen yma yn cynnwys dau ddatganiad. Rhaid i Ddatganiad Hunaniaeth 

FFfurflen lofnodi'r myfyriwr

Os llenwoch gais ar bapur ac na lenwoch ran datganiad myfyriwr y ffurflen, llofnodwch a dyddiwch ffurflen lofnodi'r myfyriwr.Ni ellir prosesu'ch cais hyd nes i ni gael hon.

Ffurflen gais myfyrwyr sy'n parhau â'u hastudiaethau

FFfurflen lofnodi'r myfyriwr

Os llenwoch gais ar bapur ac na lenwoch ran datganiad myfyriwr y ffurflen, llofnodwch a dyddiwch ffurflen lofnodi'r myfyriwr.Ni ellir prosesu'ch cais hyd nes i ni gael hon.

Rhieni a phartneriaid sy'n cefnogi cais

Defnyddwich y ffurflen yma i ddarparu gwybodaeth ariannol a phersonol os yr ydych yn cefnogi myfyriwr.

Os yr ydym wedi gofyn i chi i ddarparu gwybodaeth ariannol er mwyn cefnogi cais ac rydych wedi cwblhau dychweliad treth papur ar gyfer 2017 i 2018, efallai y byddwch yn darganfod y canllaw canlynol yn ddefnyddiol.

Ffurflen newid amgylchiadau ar gyfer myfyrwyr llawn amser

Os mae newid wedi bod yn eich amgylchiadau, rhaid i chi ein hysbysu mor gynted â phosib oherwydd fe all effeithio ar eich hawl.^ Nôl i’r brig