Delwedd o: Ymgynghorydd Rhanbarthol: Phil Lunes

Philip Lynes

Mae Phil yn edrych ar ôl ysgolion a phartneriaid yng Ngorllewin Cymru. Mae ganddo wybodaeth fanwl o bolisi Cyllid Myfyrwyr, yn ogystal ag ad-daliadau ac Addysg Bellach.

Fel siaradwr rhugl yn y Gymraeg mae’n hapus i helpu ysgolion, colegau a sefydliadau sydd gwell ganddynt gyfathrebu yn yr iaith Gymraeg.

Y Siroedd sydd yn cael eu cynnwys yw:

 • Pen y Bont ar Ogwr
 • Caerdydd
 • Sir Caerfyrddin
 • Ceredigion
 • Gwynedd
 • Ynys Môn
 • Castell-nedd Port Talbot
 • Sir Benfro
 • Abertawe
 • Bro Morgannwg

Cysylltwch

E-bost: phillip_lynes@slc.co.uk
Ffôn Symudol: 07557 587 207^ Nôl i’r brig