Astudio'n llawn amser yn 2016/17?

Edrychwch ar ba gymorth ariannol a allai fod ar gael i chi.

Darllen mwy

Astudio’n rhan-amser?

Nawr yw’r amser i wneud cais ar gyfer eich cyllid myfyriwr

Darllen mwy

Astudio'n llawn amser ac angen diweddaru'ch manylion?

Peidiwch ag oedi - ewch amdani yn awr!

Darllen mwy

Cael eich talu

Cyn dechrau’r tymor bydd angen i chi sicrhau eich bod yn cael eich arian mewn pryd.

Gwyliwch ein fideo i ddysgu mwy.

 

Croeso i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Croeso. Gobeithiwn y byddwch yn darganfod y safle yma yn addysgiadol ac yn hawdd i'w ddefnyddio. Gallwch hefyd ymweld â'n tudalennau Facebook a Twitter. Am ddiweddariadau rheolaidd hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube.


Datganiad ar-lein

Os gwnaethoch gais ar-lein, rhaid i chi lofnodi a dychwelyd y datganiad ar-lein yr anfonom ni atoch chi. Ni fydd grantiau na benthyciadau’n cael eu talu i chi hyd nes i ni gael eich datganiad wedi’i lofnodi ac ar ôl i chi gofrestru yn y brifysgol neu’r coleg.

^ Nôl i’r brig