Myfyrwyr newydd

Mae’r dyddiad cau ar gyfer cael eich holl arian ar ddechrau eich cwrs llawn-amser wedi mynd heibio, ond fe ddylech wneud cais NAWR i sicrhau bod gennych arian mewn lle mor agos â phosib i ddechrau eich cwrs.

Darllen mwy

Cyllid myfyrwyr rhan-amser yn 2015/16

Bydd ceisiadau ar gyfer myfyrwyr rhan-amser newydd a pharhaus ar gael yn fuan.

Darllen mwy

Astudio'n llawn amser ac angen diweddaru'ch manylion?

Peidiwch ag oedi - ewch amdani yn awr!

Darllen mwy

Cynnal a chadw hanfodol

Oherwydd gwaith cynnal a chadw a drefnwyd ymlaen llaw, ni fydd modd gwneud cais ar-lein ar ddydd 4pm - 8pm 24/05/2015.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Croeso i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Croeso. Gobeithiwn y byddwch yn darganfod ein safle i fod yn addysgiadol ac yn hawdd i’w defnyddio.


Datganiad ar-lein

Os gwnaethoch gais ar-lein, rhaid i chi lofnodi a dychwelyd y datganiad ar-lein yr anfonom ni atoch chi. Ni fydd grantiau na benthyciadau’n cael eu talu i chi hyd nes i ni gael eich datganiad wedi’i lofnodi ac ar ôl i chi gofrestru yn y brifysgol neu’r coleg.

^ Nôl i’r brig