Astudio'n llawn amser yn 2015/16?

Edrychwch ar ba gymorth ariannol a allai fod ar gael i chi.

Darllen mwy

Astudio'n rhan amser?

Mae cyllid myfyrwyr ar gael ar gyfer cyrsiau rhan amser.

Darllen mwy

Mae cais ar-lein 2014/15 ar gyfer myfyrwyr amser llawn bellach ar agor!

Wedi colli’r dyddiad cau ar gyfer cyllid myfyrwyr? Dylech ymgeisio nawr!

Darllen mwy

Astudio'n llawn amser ac angen diweddaru'ch manylion?

Peidiwch ag oedi - ewch amdani yn awr!

Darllen mwy

Myfyrwyr llawn-amser - gwnewch gais nawr!

Mae’r dyddiad cau i gael eich holl gyllid i fyfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau’ch cwrs wedi pasio. Ymgeisiwch nawr i wneud yn siŵr y cewch rywfaint o arian mor agos at ddechrau’ch cwrs â phosibl.

Croeso i wefan newydd Cyllid Myfyrwyr Cymru

Croeso. Mae’n bleser gennym gyhoeddi lansiad ein gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru newydd! Gobeithio y byddwch chi’n hoffi’r wefan ar ei newydd wedd a’i bod o wybodaeth i chi ac yn hawdd ei defnyddio.


Datganiad ar-lein

Os gwnaethoch gais ar-lein, rhaid i chi lofnodi a dychwelyd y datganiad ar-lein yr anfonom ni atoch chi. Ni fydd grantiau na benthyciadau’n cael eu talu i chi hyd nes i ni gael eich datganiad wedi’i lofnodi ac ar ôl i chi gofrestru yn y brifysgol neu’r coleg.

^ Nôl i’r brig