Mae cais ar-lein 2014/15 ar gyfer myfyrwyr amser llawn bellach ar agor!

Sicrhewch yr arian fyddwch angen i ddechrau eich cwrs. Mae hynny’n gyngor doeth.

Darllen mwy

Ystyried mynd i’r brifysgol neu goleg?

Ti angen cyngor doeth am gyllid i fyfyrwyr. Rydym yma i helpu.

Darllen mwy

Astudio'n llawn amser ac angen diweddaru'ch manylion?

Peidiwch ag oedi - ewch amdani yn awr!

Darllen mwy

Astudio'n rhan amser?

Mae cyllid myfyrwyr ar gael ar gyfer cyrsiau rhan amser.

Darllen mwy

Gwefan ddwyieithog Cyllid Myfyrwyr Cymru

Rydym wedi creu safle sy’n eich galluogi chi i bori yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Gallwch newid yr iaith unrhyw bryd wrth bori.

Croeso i wefan newydd Cyllid Myfyrwyr Cymru

CTA - banner-w

Croeso. Mae’n bleser gennym gyhoeddi lansiad ein gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru newydd! Gobeithio y byddwch chi’n hoffi’r wefan ar ei newydd wedd a’i bod o wybodaeth i chi ac yn hawdd ei defnyddio.


CTA - papers

Datganiad ar-lein

Os gwnaethoch gais ar-lein, rhaid i chi lofnodi a dychwelyd y datganiad ar-lein yr anfonom ni atoch chi. Ni fydd grantiau na benthyciadau’n cael eu talu i chi hyd nes i ni gael eich datganiad wedi’i lofnodi ac ar ôl i chi gofrestru yn y brifysgol neu’r coleg.

CTA - socialMedia

Cyfryngau cymdeithasol

Oes gennych gwestiwn am gyllid i fyfyrwyr? Edrychwch ar ein tudalennau Facebook a Twitter. Hoffwch/dilynwch ni er mwyn cael eich diweddaru gyda’r holl newyddion a gwybodaeth ddiweddaraf am gyllid i fyfyrwyr yng Nghymru.

^ Nôl i’r brig