A ydych chi’n mynd i brifysgol neu goleg yn 2018/19?

Mae’n amser i geisio am gyllid myfyriwr! Darganfyddwch beth sydd angen i chi ei wybod a cheisiwch nawr.

Darllen mwy

Meddwl am geisio am gwrs israddedig llawn-amser neu ran-amser ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/19?

Darganfyddwch pa gefnogaeth ariannol sydd efallai ar gael i chi.

Darllen mwy

Rhieni – gwyliwch ein cyfres ffilm newydd nawr!

Mae ein harbenigwyr yma i ddweud popeth wrthych sydd angen i chi ei wybod am gyllid myfyriwr ar gyfer 2018/19.

Darllen mwy

Byddwch yn wyliadwrus o sgamiau Gwe-rwydo

Gwyliwch ein ffilm ‘Gwe-rwydo’ i’ch cadw’n ddiogel!

Croeso i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Croeso. Gobeithiwn y byddwch yn darganfod y safle yma yn addysgiadol ac yn hawdd i'w ddefnyddio. Gallwch hefyd ymweld â'n tudalennau Facebook a Twitter. Am ddiweddariadau rheolaidd hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube.


Datganiad ar-lein

Os gwnaethoch gais ar-lein, rhaid i chi lofnodi a dychwelyd y datganiad ar-lein yr anfonom ni atoch chi. Ni fydd grantiau na benthyciadau’n cael eu talu i chi hyd nes i ni gael eich datganiad wedi’i lofnodi ac ar ôl i chi gofrestru yn y brifysgol neu’r coleg.

Cwestiynau am ad-daliad?

Ymwelwch â’n canllaw cychwyn cyflym am ad-dalu am bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut a phryd i ad-dalu eich benthyciad, faint y byddwch yn ei ad-dalu a pha log sydd yn cael ei roi.

^ Nôl i’r brig