Mynd i’r brifysgol neu goleg eleni?

Dylai myfyrwyr newydd ymgeisio nawr, y dyddiad cau i wneud yn siŵr eich bod yn cael eich arian ar ddechrau’ch cwrs yw 15 Mai 2015

Darllen mwy

Astudio'n rhan amser?

Mae cyllid myfyrwyr ar gael ar gyfer cyrsiau rhan amser.

Darllen mwy

Astudio'n llawn amser ac angen diweddaru'ch manylion?

Peidiwch ag oedi - ewch amdani yn awr!

Darllen mwy

Myfyrwyr llawn-amser - gwnewch gais nawr!

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer y flwyddyn academaidd 2015/16, os yr ydych yn dechrau cwrs newydd mewn prifysgol neu goleg ym mis Medi 2015, gallwch wneud cais ar-lein nawr ar gyfer cyllid myfyriwr.

Croeso i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Croeso. Gobeithiwn y byddwch yn darganfod ein safle i fod yn addysgiadol ac yn hawdd i’w defnyddio.


Datganiad ar-lein

Os gwnaethoch gais ar-lein, rhaid i chi lofnodi a dychwelyd y datganiad ar-lein yr anfonom ni atoch chi. Ni fydd grantiau na benthyciadau’n cael eu talu i chi hyd nes i ni gael eich datganiad wedi’i lofnodi ac ar ôl i chi gofrestru yn y brifysgol neu’r coleg.

^ Nôl i’r brig