Mynd i’r brifysgol neu goleg eleni?

Ymgeisiwch am eich cyllid myfyrwyr nawr!

Darllen mwy

Astudio'n rhan amser?

Mae cyllid myfyrwyr ar gael ar gyfer cyrsiau rhan amser.

Darllen mwy

Astudio'n llawn amser ac angen diweddaru'ch manylion?

Peidiwch ag oedi - ewch amdani yn awr!

Darllen mwy

Myfyrwyr llawn-amser - gwnewch gais nawr!

Mae’r dyddiad cau i gael eich holl gyllid i fyfyrwyr mewn pryd ar gyfer dechrau’ch cwrs wedi pasio. Ymgeisiwch nawr i wneud yn siŵr y cewch rywfaint o arian mor agos at ddechrau’ch cwrs â phosibl.

Croeso i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Croeso. Gobeithiwn y byddwch yn darganfod ein safle i fod yn addysgiadol ac yn hawdd i’w defnyddio.


Datganiad ar-lein

Os gwnaethoch gais ar-lein, rhaid i chi lofnodi a dychwelyd y datganiad ar-lein yr anfonom ni atoch chi. Ni fydd grantiau na benthyciadau’n cael eu talu i chi hyd nes i ni gael eich datganiad wedi’i lofnodi ac ar ôl i chi gofrestru yn y brifysgol neu’r coleg.

^ Nôl i’r brig