Mynd i’r brifysgol neu goleg eleni?

Ymgeisiwch am eich cyllid myfyrwyr nawr!

Darllen mwy

Meddwl am geisio am Fenthyciad Ol-raddedig ar gyfer y flwyddyn academaidd 2017/18?

Darganfod beth sydd angen i chwi wybod.

Darllen mwy

Cyllid myfyriwr rhan-amser yn 2017/18

Edrychwch ar ba gymorth ariannol a allai fod ar gael i chi.

Darllen mwy

Byddwch yn wyliadwrus o sgamiau Gwe-rwydo

Gwyliwch ein ffilm ‘Gwe-rwydo’ i’ch cadw’n ddiogel!

Croeso i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Croeso. Gobeithiwn y byddwch yn darganfod y safle yma yn addysgiadol ac yn hawdd i'w ddefnyddio. Gallwch hefyd ymweld â'n tudalennau Facebook a Twitter. Am ddiweddariadau rheolaidd hoffwch ni ar Facebook, dilynwch ni ar Twitter a gwyliwch ein ffilmiau ar YouTube.


Datganiad ar-lein

Os gwnaethoch gais ar-lein, rhaid i chi lofnodi a dychwelyd y datganiad ar-lein yr anfonom ni atoch chi. Ni fydd grantiau na benthyciadau’n cael eu talu i chi hyd nes i ni gael eich datganiad wedi’i lofnodi ac ar ôl i chi gofrestru yn y brifysgol neu’r coleg.

Cwestiynau am ad-daliad?

Ymwelwch â’n canllaw cychwyn cyflym am ad-dalu am bopeth sydd angen i chi ei wybod am sut a phryd i ad-dalu eich benthyciad, faint y byddwch yn ei ad-dalu a pha log sydd yn cael ei roi.

^ Nôl i’r brig