Astudio'n rhan amser?

Mae cyllid myfyrwyr ar gael ar gyfer cyrsiau rhan amser.

Darllen mwy

Mae cais ar-lein 2014/15 ar gyfer myfyrwyr amser llawn bellach ar agor!

Wedi colli’r dyddiad cau ar gyfer cyllid myfyrwyr? Dylech ymgeisio nawr!

Darllen mwy

Ystyried mynd i’r brifysgol neu goleg?

Ti angen cyngor doeth am gyllid i fyfyrwyr. Rydym yma i helpu.

Darllen mwy

Astudio'n llawn amser ac angen diweddaru'ch manylion?

Peidiwch ag oedi - ewch amdani yn awr!

Darllen mwy

Myfyrwyr llawn-amser - gwnewch gais nawr!

Oherwydd gwaith cynnal a chadw a drefnwyd ymlaen llaw, ni fydd modd gwneud cais ar-lein ar ddydd 4pm-8pm 23/11/2014.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achoswyd.

Croeso i wefan newydd Cyllid Myfyrwyr Cymru

Croeso. Mae’n bleser gennym gyhoeddi lansiad ein gwefan Cyllid Myfyrwyr Cymru newydd! Gobeithio y byddwch chi’n hoffi’r wefan ar ei newydd wedd a’i bod o wybodaeth i chi ac yn hawdd ei defnyddio.


Datganiad ar-lein

Os gwnaethoch gais ar-lein, rhaid i chi lofnodi a dychwelyd y datganiad ar-lein yr anfonom ni atoch chi. Ni fydd grantiau na benthyciadau’n cael eu talu i chi hyd nes i ni gael eich datganiad wedi’i lofnodi ac ar ôl i chi gofrestru yn y brifysgol neu’r coleg.

^ Nôl i’r brig