Myfyrwyr newydd

Mae’r dyddiad cau ar gyfer cael eich holl arian ar ddechrau eich cwrs llawn-amser wedi mynd heibio, ond fe ddylech wneud cais NAWR i sicrhau bod gennych arian mewn lle mor agos â phosib i ddechrau eich cwrs.

Darllen mwy

Astudio’n rhan-amser?

Nawr yw’r amser i wneud cais ar gyfer eich cyllid myfyriwr Lawr lwytho ffurflen gais

Darllen mwy

Astudio'n llawn amser ac angen diweddaru'ch manylion?

Peidiwch ag oedi - ewch amdani yn awr!

Darllen mwy

Cael eich talu

Cyn dechrau’r tymor bydd angen i chi sicrhau eich bod yn cael eich arian mewn pryd.

Gwyliwch ein fideo i ddysgu mwy.

Croeso i wefan Cyllid Myfyrwyr Cymru

Croeso. Gobeithiwn y byddwch yn darganfod ein safle i fod yn addysgiadol ac yn hawdd i’w defnyddio.


Datganiad ar-lein

Os gwnaethoch gais ar-lein, rhaid i chi lofnodi a dychwelyd y datganiad ar-lein yr anfonom ni atoch chi. Ni fydd grantiau na benthyciadau’n cael eu talu i chi hyd nes i ni gael eich datganiad wedi’i lofnodi ac ar ôl i chi gofrestru yn y brifysgol neu’r coleg.

^ Nôl i’r brig