Gwnewch gais yn awr am gyllid myfyrwyr!


Mae’r cyfnod i fyfyrwyr israddedig llawn-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr ar gyfer blwyddyn academaidd 2022 i 2023, boed yn fyfyrwyr newydd neu’n fyfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau, wedi agor erbyn hyn!

Gwnewch gais yn awr!

Os ydych yn gymwys i gael Benthyciad Ffïoedd Dysgu yn unig, dylech wneud cais gan ddefnyddio’r ffurflen gais ar gyfer myfyrwyr o’r UE.

Bydd y cyfnod i fyfyrwyr ôl-raddedig a myfyrwyr israddedig rhan-amser wneud cais am gyllid myfyrwyr yn agor yn yr haf.

Myfyrwyr newydd

Os ydych yn fyfyriwr newydd, dylech wneud cais erbyn 27 Mai 2022. Dim ond tua 30 munud y dylai ei gymryd i chi gwblhau eich cais! Nid oes angen bod lle wedi’i gadarnhau ar eich cyfer mewn prifysgol neu goleg – gallwch wneud cais yn awr a diweddaru eich manylion yn nes ymlaen os oes angen.

Gwnewch gais cyn gynted ag sy’n bosibl er mwyn sicrhau eich bod yn cael eich arian mewn pryd ar gyfer dechrau eich cwrs. Os byddwch yn gwneud cais yn hwyr, gallai eich arian gyrraedd yn hwyr hefyd!

Ewch i’n tudalen Darganfod Cyllid Myfyrwyr i gael gwybod pa gyllid sydd ar gael i chi yn ystod blwyddyn academaidd 2022 i 2023.

Myfyrwyr sy’n parhau â’u hastudiaethau

Os ydych yn fyfyriwr sy’n parhau â’ch astudiaethau, mae gennych ddigon o amser i fewngofnodi i’ch cyfrif ar-lein i wirio bod eich manylion presennol yn dal yn gywir.

Mae gennych hyd at 17 Mehefin 2022 i wneud cais o’r newydd am gyllid.

Dilynwch ni ar Facebook a Twitter i gael diweddariadau rheolaidd am gyllid myfyrwyr.