Delwedd o: llyfrgell

Cyrsiau dynodedig

Cyrsiau dynodedig

Llywodraeth Cymru sydd yn gyfrifol am weinyddu ac asesu ceisiadau i ddynodi cyrsiau penodol gan ddarparwyr. Caiff penderfyniadau eu gwneud yn ôl disgresiwn Llywodraeth Cymru.

Dynodi cyrsiau penodol i israddedigion a chyrsiau ôl-radd penodol at ddibenion Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl

Ymgynghorodd Llywodraeth Cymru ar y trefniadau diwygiedig ar gyfer dynodi cyrsiau'n benodol yn 2015. Gellir lawrlwytho polisi diwygiedig Llywodraeth Cymru a’r ffurflen gais isod. Mae’r polisi yn ymwneud â dynodi cyrsiau i israddedigion. Mae hefyd yn ymwneud â dynodi cyrsiau ôl-radd er mwyn i fyfyrwyr allu manteisio ar Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl. Nid yw cyrsiau sydd eisoes wedi’u dynodi’n cael eu heffeithio, ond efallai y bydd Llywodraeth Cymru yn adolygu’r cyrsiau hyn maes o law. Mae’r polisi yn berthnasol i gyrsiau sy’n dechrau ar 1 Medi 2017 neu wedi hynny.

Dynodi cyrsiau meistr ôl-radd penodol

Mae polisi a ffurflen gais Llywodraeth Cymru ar gyfer dynodi cyrsiau meistr ôl-radd penodol ar gael i’w lawrlwytho isod. Mae’r polisi yn ymwneud â chyrsiau sy’n dechrau ar 1 Medi 2017 neu wedi hynny.

Sylwch fod y dynodiad penodol ond yn berthnasol i fyfyrwyr cymwys sy’n bodloni’r meini prawf preswylio i Gymru. Dylai sefydliadau sy’n dymuno gwneud cais i ddynodi cyrsiau i fyfyrwyr cymwys sydd fel arfer yn byw yn:

Yr Alban wneud cais i’r Students Awards Agency for Scotland (SAAS)

Gogledd Iwerddon wneud cais i’r Department for the Economy (DfE)

Lloegr wneud cais i’r Adran Addysg drwy’r Higher Education Funding Council for England (HEFCE).

Gyda phwy i gysylltu

Os dymunwch gyflwyno cais i ddynodi cwrs neu os oes gyda chi gwestiynau am y canllawiau neu’r broses, cysylltwch â DynodiadCwrsAU@llyw.cymru i gael rhagor o wybodaeth.^ Nôl i’r brig