Delwedd o: myfyrwyr wrth fwth

Cefnogaeth ffioedd dysgu


Gallwch wneud cais am Fenthyciad Ffi Dysgu a Grant Ffi i’ch helpu chi dalu am ffioedd dysgu a godir gan eich prifysgol neu goleg.

Cefnogaeth ar gael yn 2017/18

Uchafswm y gallwch cael eich codiBenthyciad Ffi Dysgu ar gaelGrant Ffi ar gael
Astudio mewn prifysgol cyhoeddus neu goleg yng Nghymru £9,000 £4,046 £4,954
Astudio mewn prifysgol gyhoeddus neu goleg yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu’r Alban. £9,250 £4,296 £4,954
Astudio mewn prifysgol preifat neu goleg yn y DU ar gwrs wedi ei ddynodi gan Lywodraeth Cymru Dim cyfyngiadau £6,165 Dim Grant Ffi ar gael

Os yr ydych yn astudio mewn prifysgol neu goleg cyhoeddus yn Lloegr, Gogledd Iwerddon neu yn yr Alban, sy’n codi £9,000 neu lai, yr uchafswm o Fenthyciad Ffi Dysgu ar gael fydd £4,046.

Gallwch ddewis cymryd y Grant Ffi yn unig ond bydd angen i chi dalu’r swm cywerth i’r Ffi Benthyciad Dysgu sydd ar gael yn gyntaf, yn uniongyrchol i’r brifysgol neu goleg eich hun.

Cefnogaeth ar gael yn 2016/17

Uchafswm y gallwch cael eich codiBenthyciad Ffi Dysgu ar gaelGrant Ffi ar gael
Astudio mewn prifysgol cyhoeddus neu goleg yn Lloegr £9,000 £3,900 £5,100
Astudio mewn prifysgol preifat neu goleg yn y DU ar gwrs wedi ei ddynodi gan Lywodraeth Cymru Dim cyfyngiadau £6,000 Dim Grant Ffi ar gael

Gallwch ddewis cymryd Grant Ffi yn unig ond bydd angen i chi dalu’r £3,900 yn gyntaf yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg eich hun.

Ffurflen gais am Fenthyciad Ffioedd Dysgu

Os yr ydych eisoes wedi gwneud cais am gyllid myfyriwr, y ffordd cyflymaf a’r hawsaf yw newid swm y Benthyciad Ffioedd Dysgu yr ydych am ei fenthyg drwy fewn gofnodi i’ch cyfrif ar-lein.

Ar yn ail, gallwch gwblhau a dychwelyd y ffurflen yma.

Llog ar eich Benthyciad Ffioedd Dysgu

Bydd llog yn cael ei godi ar eich Benthyciad Ffi Dysgu o’r diwrnod cyntaf caiff arian ei dalu i’ch prifysgol neu goleg hyd nes bydd y benthyciad wedi ei ad-dalu’n llawn neu ei ganslo.

Gallwch ddarganfod pa fath o log y bydd yn cael ei godi arnoch drwy ymweld â’n Canllaw Ad-dalu Dechrau Cyflym.

Sut caiff ei dalu?

Mae’r Benthyciad Ffi Dysgu a’r Ffi Grant yn cael eu talu yn uniongyrchol i’ch prifysgol neu goleg.

Unrhyw beth arall y dylech ei wybod?

Nid yw’r Benthyciad Ffi Dysgu na’r Ffi Grant wedi eu hasesu ar incwm, sy’n golygu nad yw eich hawl ar y rhain yn dibynnu ar eich incwm cartref.

Os yr ydych yn tynnu'n ôl o’ch prifysgol neu goleg wedi mynychu’r diwrnod cyntaf, efallai y byddwch yn atebol i dalu rhai o’ch ffioedd. Os ydych am drafod hyn ymhellach, cysylltwch gyda’ch prifysgol neu goleg.

Os yr ydych chi wedi gwasanaethu am bedair blynedd neu fwy yn y lluoedd arfog ac yn gadael, efallai y byddwch yn gymwys am gefnogaeth ffi o dan gynllun Credyd Dysgu Gwell. Am fanylion pellach ymwelwch www.enhancedlearningcredits.com

^ Nôl i’r brig