Delwedd o: myfyrwyr

Bwrsari GIG


Os yr ydych ar gwrs sy’n arwain at gymhwyster mewn meddigyniaeth, deintyddiaeth neu ofal iechyd, efallai y byddwch yn gallu cael bwrsarïau gan GIG Cymru.

Os yr ydych yn fyfyriwr yn astudio cwrs wedi ei ariannu gan GIG gallwch dderbyn Benthyciad Cynnal hyd at £3,392 yn 2017/18 neu £3,030 yn 2016/17 oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cwmni.

Os yr ydych yn astudio nyrsio, bydwreigiaeth neu ofal iechyd mewn rhan arall o’r DU, ar neu wedi 1 Awst 2017, ni fyddwch yn gallu cael bwrsari GIG ond efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer cyllid myfyriwr oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Er hynny, os yr ydych yn astudio hylendid deintyddol neu therapi deintyddol yn Lloegr efallai cewch fwrsari GIG.

Am ragor o wybodaeth, siaradwch gyda’ch prifysgol neu goleg, neu ymwelwch â GIG Cymru.

Ffioedd dysgu

Caiff ffioedd eu delio gyda hwy yn uniongyrchol gan GIG, ni fydd cefnogaeth ffi oddi wrth Gyllid Myfyrwyr Cymru oni fyddwch yn dewis i astudio mewn rhywle arall yn y DU lle nad oes bwrsari gofal iechyd ar gael.

Sut caiff ei dalu?

Caiff Bwrsari GIG ei hasesu a’i thalu gan Gynllun Bwrsari GIG ac nid gan Gyllid Myfyrwyr Cymru.

Pwy i gysylltu gydag ar gyfer mwy o wybodaeth am Fwrsariaethau GIG:

Mae Gwasanaethau Gwobrwyo Myfyriwr yn darparu Bwrsariaethau GIG i Fyfyrwyr yng Nghymru.

Gallwch ymweld â’i gwefan i ddarganfod rhagor o wybodaeth neu drwy ffonio hwy ar 029 2090 5380.

^ Nôl i’r brig