Delwedd o: myfyrwyr yn cerdded

Myfyrwyr newydd

Cyn i chi gael unrhyw gyllid am eich cwrs addysg uwch yn y brifysgol neu’r coleg, bydd angen i chi fodloni rhai meini prawf cymhwyster.

Holi CMC ynghylch cymhwyster am gyllid i fyfyrwyr

Dysgwch a ydych yn gymwys i gael cyllid i fyfyrwyr.

Ble yr ydych yn byw

Gallwch ymgeisio os ydych chi'n bodloni pob un o'r tri amod a ganlyn:

 • rydych chi'n wladolyn y DU neu mae gennych 'statws preswylydd sefydlog' (dim cyfyngiadau ar ba mor hir y gallwch aros);
 • rydych chi fel arfer yn byw yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd cyntaf y cwrs (fel arfer cyn 1 Medi); a
 • rydych chi wedi bod yn byw yn y DU am 3 blynedd cyn dechrau'ch cwrs.

Os nad ydych chi’n cwrdd â’r tri amod, gallwch barhau i wneud cais am gefnogaeth os yr ydych yn cwrdd ag anghenion un o’r categorïau preswyl a restrwyd:

 • rydych chi'n wladolyn yr Undeb Ewropeaidd, neu'n aelod o deulu gwladolyn yr Undeb Ewropeaidd;
 • rydych chi'n ffoadur;
 • rydych chi dan ddiogelwch dyngarol (o ganlyniad i gais am loches aflwyddiannus);
 • rydych chi'n weithiwr mudol;
 • rydych chi'n blentyn i wladolyn y Swistir; neu
 • rydych chi'n blentyn i weithiwr Twrcaidd

Mae'n rhaid eich bod chi fel arfer yn byw yng Nghymru ar ddiwrnod cyntaf blwyddyn academaidd y cwrs hefyd.

Eich cwrs

Rhaid i’ch cwrs arwain at gymhwyster mewn un o’r canlynol:

 • Gradd Gyntaf ee Baglor y Celfyddydau, Gwyddoniaeth neu Addysg (BA, BSc neu BAdd)
 • Gradd Sylfaen
 • Tystysgrif mewn Addysg Uwch
 • Diploma mewn Addysg Uwch (DipHE)
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)
 • Diploma Cenedlaethol Uwch (HND)
 • Tystysgrif Uwchraddedig mewn Addysg (PGCE)
 • Addysg Gychwynnol i Athrawon (ITE).

Eich prifysgol neu goleg

Rhaid i chi fod yn astudio cwrs dynodedig mewn prifysgol neu goleg sydd wedi eu hariannu’n gyhoeddus, os nad ydych yn astudio ‘cwrs wedi ei ddynodi’n arbennig’ mewn prifysgol neu goleg preifat.

Gall prifysgolion neu golegau preifat osod lefel ffioedd dysgu eu hunain a does dim cyfyngiad ar y swm y gallan nhw eu codi. Rhaid i gwrs mewn prifysgol neu goleg preifat fod wedi ei gynllunio’n benodol gan Lywodraeth Cymru er mwyn denu cefnogaeth myfyriwr. Gallwch wneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru am Fenthyciad Ffi Dysgu i helpu i dalu gyda peth o’r ffioedd, ond ni fyddwch yn gymwys am Grant Ffi.

Eich oedran

I fod yn gymwys am Fenthyciad Cynnal bydd angen i chi fod o dan 60 oed ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd o’ch cwrs.

Nid oes terfyn oedran uwch i fod yn gymwys ar gyfer grantiau neu Fenythicad Ffi Dysgu.

Gall y rheolau o amgylch cymhwyster fod yn gymleth, felly os nad ydych chi’n sicr eich bod yn gymwys, gallwch gysylltu gyda ni.^ Nôl i’r brig