Delwedd o: myfyrwraig

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach


dyddiadau allweddol

Rhaid i ffurflenni cais gyrraedd ymhen 9 mis o ddyddiad dechrau eu cwrs
Rhaid i bob gwybodaeth a thystiolaeth gyrraedd ymhen 12 mis o ddyddiad dechrau eu cwrs

Ydych chi'n gymwys am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru AB?

Cyn i chi ymgeisio am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach mae rhai pethau y bydd angen i chi eu gwirio i wneud yn siwr eich bod chi'n gymwys.

  • Oed - rhaid i chi fod yn 19 oed neu'n hyn ar 1 Medi 2017
  • Cwrs - Rhaid i'ch cwrs fod yn 'gymwys' i dderbyn cymorth Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Addysg Bellach. Gall eich coleg chi ddweud wrthych chi os yw'r cwrs yr ydych chi'n dymuno ei astudio yn gymwys.
  • Incwm Cartref - Rhaid i'ch incwm cartref fod yn £18,370 neu lai
  • Cenedligrwydd a Phreswylio - Os ydych chi'n ddinesydd y DU yn byw yng Nghymru, fe ddylech chi fod yn gymwys. Os nad ydych chi'n ddinesydd y DU mae'n bosibl y gallech chi fod yn gymwys, llanwch y ffurflen gais a'i dychwelyd atom. Byddwn yn rhoi gwybod i chi pa un a ydych chi'n gymwys ai peidio.

Gweld manylion »^ Nôl i’r brig