Beth sydd ar gael

MaMae newidiadau polisi ar gyfer blwyddyn academaidd 2019 i 2020 yn destun cymeradwyaeth reoleiddiol Cynulliad Cymru.

Y cymorth ariannol sydd ar gael – cyrsiau sy’n dechrau ar ôl 1 Awst 2019

Gall myfyrwyr cymwys gael uchafswm o £17,000 ar ffurf cyfuniad o fenthyciad a grant gan Cyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer eu cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig i helpu gyda chost eu cwrs a’u costau byw. Bydd faint o fenthyciad a faint o grant y byddant yn ei gael yn dibynnu ar incwm eu cartref.

Gall myfyrwyr gael:

  • grant sy’n uchafswm o £6,885 a benthyciad o hyd at £10,115 os yw incwm eu cartref yn £18,370 neu lai,
  • grant o £1,000 a benthyciad o hyd at £16,000 os na chaiff incwm eu cartref ei ystyried neu os yw’n fwy na £59,200, neu
  • grant sydd rhwng £1,000 a £6,885 a benthyciad sydd rhwng £10,115 a £16,000 os yw incwm eu cartref rhwng £18,370 a £59,200.

Y cymorth ariannol sydd ar gael – cyrsiau sy’n dechrau rhwng 1 Awst 2018 a 31 Gorffennaf 2019

Gall myfyrwyr cymwys gael benthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig o hyd at £13,000 gan Cyllid Myfyrwyr Cymru i helpu gyda chost eu cwrs a’u costau byw.^ Nôl i’r brig