Cyllid Gradd Meistr Ôl-raddedig

Gall myfyrwyr sy’n dechrau cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig (a addysgir neu sy’n seiliedig ar ymchwil) o 1 Awst 2019 ymlaen wneud cais am fenthyciadau a grantiau o hyd at £17,000 i helpu gyda chost eu cwrs a’u costau byw.

Gall myfyrwyr sy’n dechrau eu cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig cyn 1 Awst 2019 wneud cais am fenthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig o hyd at £13,000.

Mae newidiadau polisi ar gyfer blwyddyn academaidd 2019 i 2020 yn destun cymeradwyaeth reoleiddiol Cynulliad Cymru.

Darganfod mwy am:^ Nôl i’r brig