Beth sydd ar gael

Myfyrwyr yn ceisio ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/19

Gall myfyrwyr fenthyg fyny hyd at £13,000 am eu cwrs Meistr ôl-raddedig. Caiff cyfanswm yr hyn maent yn eu benthyg eu talu’n gyfartal dros hyd eu cwrs. Er enghraifft, os maent yn ceisio am y cyfanswm o Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig ac yn astudio dros bedair blynedd, byddant yn cael £3250 ym mhob blwyddyn o’u cwrs.

Myfyrwyr yn ceisio am gyrsiau yn dechrau rhwng 1 Awst 2017 a 31 Gorffennaf 2018

Gall myfyrwyr cael fyny hyd at £10,280 ar gyfer eu cwrs ôl-raddedig.^ Nôl i’r brig