Beth sydd ar gael

Mae unrhyw bolisi yn amodol i gymeradwyaeth reoleiddiol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyrsiau sy’n dechrau ar ôl 1 Awst 2019

Mae Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig yn helpu tuag at gostau cwrs a byw tra eich bod yn astudio cwrs Doethurol ôl-raddedig. Caiff ei dalu’n uniongyrchol i’r myfyriwr ac nid yw wedi ei seilio ar incwm ei gartref.

Gall myfyrwyr fenthyg fyny hyd at £25,700 yn ystod eu cwrs Doethurol ôl-raddedig. Caiff y cyfanswm y gallant ei fenthyg eu talu’n gyfartal dros hyd eu cwrs fyny hyd at uchafswm o £10,609 y flwyddyn. Er enghraifft, os maent yn ceisio am uchafswm o Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig ac yn astudio am dros bedair blynedd, byddant yn cael £6,425 ym mhob blwyddyn o’u cwrs.

Gallant geisio am swm Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig mewn unrhyw flwyddyn o’u cwrs, ond efallai na fyddant yn cael y swm benthyciad uchafswm os ydynt yn ceisio wedi eu blwyddyn gyntaf.

Er enghraifft, os maent yn dechrau gradd doethurol tair blynedd ond nid ydynt yn ceisio am Fenthyciad Doethurol Ôl-raddedig hyd nes ail flwyddyn eu cwrs, yr uchafswm y gallent ei gael ar gyfer pob blwyddyn sydd ar ôl fyddai £10,609. Golyga hyn mai cyfanswm ar gyfer eu cwrs cyfan fyddai £21,218.

Gallai Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig efallai effeithio ar unrhyw fudd-daliadau maent yn derbyn ar hyn o bryd.

Gall myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs yn 2018/19

Gall myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs yn 2018/19 wneud cais am fenthyciad o hyd at £25,000.^ Nôl i’r brig