Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig

Ym mlwyddyn academaidd 2019/20, mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu cefnogi fyny hyd at £25,700 ar gael i fyfyrwyr sydd fel arfer yn preswylio yng Nghymru yn astudio cwrs Doethurol Ôl-raddedig.

Gall myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs yn 2018/19 wneud cais am fentyciad o hyd at £25,000.

Mae unrhyw bolisi yn amodol i gymeradwyaeth reoleiddiol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Darganfod mwy am:^ Nôl i’r brig