Cyllid ar gyfer Gradd Meistr Ôl-raddedig

Gall myfyrwyr sy’n dechrau cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig (a addysgir neu sy’n seiliedig ar ymchwil) o 1 Awst 2019 ymlaen wneud cais am fenthyciadau a grantiau o hyd at £17,000 i helpu gyda chost eu cwrs a’u costau byw.

Gall myfyrwyr sy’n dechrau eu cwrs Gradd Meistr Ôl-raddedig cyn 1 Awst 2019 wneud cais am fenthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig o hyd at £13,000

Mae newidiadau polisi ar gyfer blwyddyn academaidd 2019 i 2020 yn destun cymeradwyaeth reoleiddiol Cynulliad Cymru.

Darganfod mwy am:

Benthyciad Doethurol Ôl-raddedig

Ym mlwyddyn academaidd 2019/20, mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu cefnogi fyny hyd at £25,700 ar gael i fyfyrwyr sydd fel arfer yn preswylio yng Nghymru yn astudio cwrs Doethurol Ôl-raddedig.

Gall myfyrwyr a ddechreuodd eu cwrs yn 2018/19 wneud cais am fentyciad o hyd at £25,000.

Mae unrhyw bolisi yn amodol i gymeradwyaeth reoleiddiol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Darganfod mwy am:^ Nôl i’r brig