Benthyciad Meistr Ôl-raddedig

Bydd myfyrwyr sy’n dechrau cwrs Meistr ôl-raddedig (wedi ei ddysgu neu ar sail ymchwil) o 1 Awst 2017 efallai’n gymwys am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig fyny hyd at £13,000.

Darganfod mwy am:

Cymhwyster

Beth sydd ar gael

Ad-daliad o Fenthyciad Ôl-raddedig

Sut mae gwneud caisBenthyciad Doethurol Ôl-raddedig

O 18/19, mae Gweinidogion Cymru yn bwriadu cefnogi fyny hyd at £25,000 ar gael i fyfyrwyr sydd fel arfer yn preswylio yng Nghymru yn astudio cwrs Doethurol Ôl-raddedig.

Mae unrhyw bolisi yn amodol i gymeradwyaeth reoleiddiol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Darganfod mwy am:

Cymhwyster

Beth sydd ar gael^ Nôl i’r brig