Ffioedd dysgu

Bydd myfyrwyr rhan-amser newydd, Prifysgol Agored a rheiny sy’n dysgu o bell wnaeth ddechrau ar eu cwrs ar neu wedi 1 Medi 2014 yn gallu cael cymorth i dalu costau eu ffioedd dysgu.

Os byddwch chi'n dechrau cwrs rhan-amser ar 1 Awst 2018 neu ar ôl hynny

  • mewn prifysgol neu goleg yng Nghymru, gallwch gael benthyciad ffioedd dysgu o hyd at £2,625, dim ots os ydych mewn prifysgol neu goleg a ariennir yn gyhoeddus neu a ariennir yn breifat
  • mewn prifysgol neu goleg a ariennir yn gyhoeddus mewn mannau eraill yn y DU, gallwch gael benthyciad ffioedd dysgu o hyd at £6,935
  • neu os ydych chi'n mynychu prifysgol neu goleg preifat mewn mannau eraill yn y DU, gallwch gael benthyciad ffioedd dysgu o hyd at £4,625

Mae’r swm o Fenthyciad Ffi Dysgu gall myfyriwr ei gael yn dibynnu ar faint mae ei brifysgol neu goleg yn codi. Os ydy’r ffi dysgu a godir gan y brifysgol neu goleg yn fwy na’r Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael, bydd yn rhaid i’r myfyriwr dalu’r gwahaniaeth ei hun.

Caiff y Benthyciad Ffi Dysgu ei dalu mewn 3 rhan-daliad. Byddwn yn gwneud y taliadau’n uniongyrchol i’w prifysgol neu goleg wedi i ni dderbyn cadarnhad eu bod yn bresennol are u cwrs.

Rhaid i fyfyrwyr astudio dwyster cwrs o leiaf 25% i gael Benthyciad Ffi Dysgu.

Os ydy’r myfyriwr wedi cael ei dderbyn ar raglen gyfnewid Erasmus, ni fyddant yn gymwys i dderbyn Benthyciad Ffi Dysgu.

Caiff llog ei godi ar Fenthyciad Ffi Dysgu myfyrwyr o’r diwrnod cyntaf y caiff arian ei dalu i’w prifysgol neu goleg hyd nes bod y benthyciad wedi ei ad-dalu’n llawn neu ei ganslo. Am fwy o wybodaeth ar log a sut a phryd caiff y benthyciadau myfyriwr eu had-dalu ymwelwch ag Ad-dalu benthyciadau myfyriwr

Gall myfyrwyr ddod o hyd i’w dwyster cwrs drwy gymryd y nifer o unedau rhan-amser (fel credydau, pwyntiau credyd neu fodylau) maent yn eu hastudio mewn blwyddyn academaidd rhannu hyn gyda’r nifer o unedau maent wedi eu cwblhau yn gwneud y cwrs yn llawn-amser. Caiff hyn yna ei luosi gyda 100 i roi’r dwyster cwrs ar gyfer cyfnod eu hastudiaeth fel canran:

(Unedau rhan-amser / Unedau llawn-amser) x 100 = Dwyster cwrs (%)

Os nad ydynt yn sicr beth yw dwyster eu cwrs, dylai’r myfyriwr wirio gyda’i brifysgol neu goleg.

Mae disgwyl i geisiadau ar-lein fod ar agor o ddiwedd mis Mehefin.^ Nôl i’r brig