Cymorth gyda chostau byw

Mae grantiau a benthyciadau ar gael ar gyfer myfyrwyr rhan-amser i’w helpu gyda chostau byw.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynnal

Gall myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n parhau, sy’n dechrau cwrs ar 1 Awst 2018 neu wedi hynny, wneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru i helpu gyda’u costau byw. Nid oes yn rhaid ad-dalu’r grant hwn.

Gall myfyrwyr hefyd geisio am Fenthyciad Cynnal. Mae’r swm y gallant eu derbyn yn dibynnu ar ddwyster eu cwrs ac incwm eu cartref. I gael Benthyciad Cynnal, mae angen i fyfyrwyr fod o dan 60 ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn gyntaf academaidd eu cwrs. Rhaid talu’r Benthyciad Cynnal yn ôl.

Caiff Grant Dysgu’r Llywodraeth ei ddatrys yn gyntaf; caiff y gweddill ei wobrwyo fel Benthyciad Cynnal.

Gallai myfyrwyr cael cyfanswm Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynnal fyny hyd at £5,111.25.

Mae’r tabl dilynol yn dangos yr uchafswm y gallwch ei gael ar gyfer 2019/20 ar sail dwyster eich cwrs ac incwm eich cartref

Enghreifftiau o ddwyster cyrsiauIncwm y cartrefGrant Dysgu Llywodraeth CymruBenthyciad CynhaliaethCyfanswm

75% or more

£25,000 or less

£4,500.00

£611.25

£5,111.25

£45,000

£2,307.75

£2,803.50

£59,200 or more

£750.00

£4,361.25

50%

£25,000 or less

£3,000.00

£407.50

£3,407.50

£45,000

£1,538.50

£1,869.00

£59,200 or more

£500.00

£2907.50

25%

£25,000 or less

£1500.00

£203.75

£1,703.75

£45,000

£769.25

£934.50

£59,200 or more

£250.00

£1,453.75

Mae’r tabl dilynol yn dangos yr uchafswm y gallwch ei gael ar gyfer 2018/19 ar sail dwyster eich cwrs ac incwm eich cartref

Enghreifftiau o ddwyster cyrsiauIncwm y cartrefGrant Dysgu Llywodraeth CymruBenthyciad CynhaliaethCyfanswm

75% neu'n fwy

£25,000 neu lai

£4,500.00

£487.50

£4,987.50

£45,000

£2,307.75

£2,679.75

£59,200 neu ragor

£750.00

£4,237.50

50%

£25,000 neu lai

£3,000.00

£325.00

£3,325.00

£45,000

£1,538.50

£1,786.50

£59,200 neu ragor

£500.00

£2,825.00

25%

£25,000 neu lai

£1500.00

£162.50

£1,662.50

£45,000

£769.25

£893.25

£59,200 neu ragor

£250.00

£1,412.50^ Nôl i’r brig