Cymorth gyda chostau byw

Mae grantiau a benthyciadau ar gael ar gyfer myfyrwyr rhan-amser i’w helpu gyda chostau byw.

Diweddariad COVID-19

Bydd dal gan fyfyrwyr sy’n gorfod astudio ar-lein o gartref yn 2020 i 2021 yn hytrach na mynychu eu cwrs ar y campws yn eu prifysgol neu goleg hawl i Fenthyciad Cynhaliaeth ac unrhyw grantiau y maen nhw’n cymhwyso amdanynt.

Bydd eu cyllid i fyfyrwyr yn cael ei dalu iddynt yn ôl yr arfer, fel petaen nhw’n astudio ar y safle yn eu prifysgol neu goleg.

Os ydy eu hamgylchiadau wedi newid a byddant bellach yn byw adref gyda rhieni yn hytrach na’u llety eu hunain, bydd angen iddynt ddiweddaru manylion eu lleoliad byw yn eu cyfrif ar-lein.

Bydd angen iddynt hefyd ddiweddaru eu cais os oedden nhw i fod astudio dramor eleni ond byddan nhw bellach yn aros yn y DU i astudio ar-lein gyda’u darparwr tramor.

Mae angen i fyfyrwyr wneud yn siŵr bod gennym y wybodaeth gywir ynghylch ble byddan nhw’n byw bob tymor, neu bydd rhaid iddynt ad-dalu unrhyw gyllid a ordalwyd iddynt.

Gallant ddiweddaru’r wybodaeth hon trwy fewngofnodi i’w cyfrif ar-lein nawr.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynnal

Gall myfyrwyr newydd a myfyrwyr sy’n parhau, sy’n dechrau cwrs ar 1 Awst 2018 neu wedi hynny, wneud cais am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru i helpu gyda’u costau byw. Nid oes yn rhaid ad-dalu’r grant hwn.

Gall myfyrwyr hefyd geisio am Fenthyciad Cynnal. Mae’r swm y gallant eu derbyn yn dibynnu ar ddwyster eu cwrs ac incwm eu cartref. I gael Benthyciad Cynnal, mae angen i fyfyrwyr fod o dan 60 ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn gyntaf academaidd eu cwrs. Rhaid talu’r Benthyciad Cynnal yn ôl.

Caiff Grant Dysgu’r Llywodraeth ei ddatrys yn gyntaf; caiff y gweddill ei wobrwyo fel Benthyciad Cynnal.

Gallai myfyrwyr cael cyfanswm Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynnal fyny hyd at £5,433.75

Mae’r tabl hwn yn dangos cyfanswm y cymorth sydd ar gael ar gyfer 2020 i 2021 yn seiliedig ar enghreifftiau o ddwyster y cwrs ac incwm y cartref.

Enghreifftiau o ddwyster cyrsiau Enghreifftiau o incwm y cartref Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Benthyciad Cynhaliaeth Cyfanswm

75% or more

£25,000 neu lai

£4,500

£933.75

£5,433.75

£45,000

£2,307.75

£3,126

£59,200 neu ragor

£750.00

£4,683.75

50%

£25,000 neu lai

£3,000

£622.50

£3,622.50

£45,000

£1,538.50

£2,084

£59,200 neu ragor

£500

£3,122.50

25%

£25,000 neu lai

£1500

£311.25

£1,811.25

£45,000

£769.25

£1,042

£59,200 neu ragor

£250

£1,561.25

Mae’r tabl hwn yn dangos cyfanswm y cymorth sydd ar gael ar gyfer 2019 i 2020 yn seiliedig ar enghreifftiau o ddwyster y cwrs ac incwm y cartref

Enghreifftiau o ddwyster cyrsiau Enghreifftiau o incwm y cartref Grant Dysgu Llywodraeth Cymru Benthyciad Cynhaliaeth Cyfanswm

75% neu'n fwy

£25,000 neu lai

£4,500

£611.25

£5,111.25

£45,000

£2,307.75

£2,803.50

£59,200 neu ragor

£750

£4,361.25

50%

£25,000 neu lai

£3,000

£407.50

£3,407.50

£45,000

£1,538.50

£1,869

£59,200 neu ragor

£500

£2,907.50

25%

£25,000 neu lai

£1,500

£203.75

£1,703.75

£45,000

£769.25

£934.50

£59,200 neu ragor

£250

£1,453.75^ Nôl i’r brig