Cymorth gyda chostau byw

Mae grantiau a benthyciadau ar gael ar gyfer myfyrwyr rhan-amser i’w helpu gyda chostau byw.

Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynnal

Gall myfyrwyr newydd sy’n dechrau ar gwrs ar neu wedi 1 Awst 2018 geisio am Grant Dysgu Llywodraeth Cymru i’w helpu gyda’u costau byw, nad oes rhaid ei dalu’n yn ôl. Mae’r swm y gallant eu derbyn yn dibynnu ar ddwyster eu cwrs ac incwm eu cartref.

Gall myfyrwyr hefyd geisio am Fenthyciad Cynnal. Mae’r swm y gallant eu derbyn yn dibynnu ar ddwyster eu cwrs ac incwm eu cartref. I gael Benthyciad Cynnal, mae angen i fyfyrwyr fod o dan 60 ar ddiwrnod cyntaf y flwyddyn gyntaf academaidd eu cwrs. Rhaid talu’r Benthyciad Cynnal yn ôl.

Caiff Grant Dysgu’r Llywodraeth ei ddatrys yn gyntaf; caiff y gweddill ei wobrwyo fel Benthyciad Cynnal.

Gallai myfyrwyr cael cyfanswm Grant Dysgu Llywodraeth Cymru a Benthyciad Cynnal fyny hyd at £4,987.50. Caiff ei dalu i’r myfyriwr mewn tri rhandaliad drwy gydol pob blwyddyn academaidd.

Mae’r tabl dilynol yn dangos yr uchafswm y gallwch ei gael ar sail dwyster eich cwrs ac incwm eich cartref

Enghreifftiau o ddwyster cyrsiauIncwm y cartrefGrant Dysgu Llywodraeth CymruBenthyciad CynhaliaethCyfanswm

75% neu'n fwy

£25,000 neu lai

£4,500.00

£487.50

£4,987.50

£45,000

£2,307.75

£2,679.75

£59,200 neu ragor

£750.00

£4,237.50

50%

£25,000 neu lai

£3,000.00

£325.00

£3,325.00

£45,000

£1,538.50

£1,786.50

£59,200 neu ragor

£500.00

£2,825.00

25%

£25,000 neu lai

£1500.00

£162.50

£1,662.50

£45,000

£769.25

£893.25

£59,200 neu ragor

£250.00

£1,412.50^ Nôl i’r brig