Cymhwyster

Mae pa un ai a gall myfyriwr gael cyllid myfyriwr yn dibynnu ar ei:

 • amgylchiadau personol,
 • cwrs, a
 • phrifysgol neu goleg.

Cenedligrwydd a phreswylio

Byddant yn gallu cael cyllid myfyriwr os ydy’r canlynol oll yn berthnasol:

 • maent yn wladolyn y DU neu mae ganddynt statws preswylydd sefydlog (yn golygu nad oes cyfyngiadau ar ba mor hir y gallant aros yn y DU)
 • maent fel arfer yn byw yng Nghymru
 • maent wedi bod yn byw yn y DU am o leiaf tair blynedd cyn diwrnod cyntaf y flwyddyn academaidd gyntaf o’u cwrs

Efallai bod dal modd iddynt gael cyllid myfyriwr os maent yn:

 • wladolyn UE, neu’n perthyn i wladolyn UE
 • yn ffoadur, neu’n perthyn i ffoadur
 • o dan Ddiogelwch Dyngarol, neu’n perthyn i rywun sydd o dan Ddiogelwch Dyngarol
 • weithiwr mudol EEA/Swisaidd, neu’n perthyn i un
 • hawl i Ganiatâd yn Ôl Disgresiwn i barhau yn y DU, neu’n perthyn i rywun sydd wedi cael yr hawl i Ganiatâd yn Ôl Disgresiwn i barhau yn y DU
 • blentyn i wladolyn y Swistir
 • blentyn i weithiwr Twrcaidd

Astudiaeth flaenorol

Fel arfer gall myfyrwyr ond cael cyllid myfyriwr am eu cymhwyster addysg-uwch cyntaf. Os maent eisoes wedi astudio cwrs addysg-uwch yn y DU, efallai na fyddant yn cael cymorth am ail gwrs.

Gallant gael uchafswm o 16 mlynedd o ariannu rhan-amser. Rhaid i unrhyw beth dros y swm yma gael ei hunan-ariannu gan y myfyriwr.

Cwrs

Rhaid i’r cwrs maent yn bwriadu ei astudio fod yn y DU ac yn un o’r canlynol:

 • gradd gyntaf, er enghraifft BA, BSc neu BEd
 • Gradd Sylfaen
 • Tystysgrif mewn Addysg Uwch (CertHE)
 • Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC)
 • Diploma Genedlaethol Uwch (HND)
 • Diploma Addysg Uwch (DipHE)
 • Tystysgrif Uwchraddedig Mewn Addysg (PGCE)
 • Meistr Integredig
 • Addysg Gychwynnol Athrawon (ITE)
 • Diploma i Raddedigion
 • Tystysgrif i Raddedigion

Os nad ydynt yn sicr pa un ai a ydy eu cwrs yn gymwys ar gyfer cyllid myfyriwr, dylent wirio hyn gyda’u prifysgol neu goleg.

Prifysgol neu Goleg

Rhaid i’r brifysgol neu goleg fod yn y DU a naill ai:

 • wedi ei ariannu’n gyhoeddus (wedi ei dalu gan y llywodraeth), neu
 • wedi ei ariannu’n breifat ond yn rhedeg cyrsiau unigol sydd wedi eu cymeradwyo am nawdd gan Lywodraeth Cymru.


^ Nôl i’r brig