Ffioedd dysgu – myfyrwyr llawn-amser sy’n parhau

Mae’r dudalen yma’n esbonio’r gefnogaeth y ffi dysgu sydd ar gael i fyfyrwyr llawn-amser sy’n parhau. Nid yw’r swm y gallant gael yn dibynnu ar incwm eu cartref.

Caiff fel arfer ei dalu i’w prifysgol neu goleg mewn tri rhandal – 25% yn y tymor cyntaf, 25% yn yr ail dymor a 50% yn y trydydd tymor.

Myfyrwyr wnaeth ddechrau yn 2012/13 neu’n hwyrach

Uchafswm y gallan eu codi2017/182018/19
Benthyciad Ffi Dysgu ar gael Grant Ffi ar gael Benthyciad Ffi Dysgu ar gael Grant Ffi ar gael
Astudio mewn prifysgol neu goleg rheoledig yng Nghymru £9,000 £4,046 £4,954 £4,200 £4,800
Astudio mewn prifysgol neu goleg rheoledig yng ngweddill y DU £9,250 £4,296 £4,954 £4,450 £4,800
Astudio cwrs cymeradwy mewn prifysgol neu goleg di-reoledig Dim cyfyngiadau £6,165 £0 £6,165 £0

Os maent yn astudio mewn prifysgol neu goleg rheoledig yng ngweddill y DU sy’n codi £9,000 neu lai, uchafswm y Benthyciad Ffi Dysgu ar gael yw £4,046 yn 2017/18 neu £4,200 yn 2018/19.

I gael Grant Ffi, rhaid i’w prifysgol neu goleg godi ffioedd yn uwch na’r Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael.

Gallant ddewis cymryd y Grant Ffi yn unig, ond bydd angen iddynt dalu’r swm cywerth i’r Benthyciad Ffi Dysgu yn uniongyrchol i’r brifysgol neu goleg eu hun.

Astudio dramor, lleoliadau gwaith ac Erasmus

Mae’r cyfraddau ffi dysgu canlynol wedi eu seilio ar fyfyrwyr yn astudio mewn prifysgol neu goleg rheoledig yn Lloegr, Cymru neu’r Alban.

Uchafswm ffi dysgu maent yn gallu cael eu codiBenthyciad Ffi Dysgu ar gaelGrant Ffi ar gael
Ar Erasmus a naill ai yn astudio dramor neu ar leoliad gwaith dramor £1,385 £710 £675
Astudio dramor gyda llai na 10 wythnos yn y cartref, prifysgol neu goleg £1,385 £710 £675
Ar flwyddyn o leoliad gwaith o gwrs rhyngosod gyda llai na 10 wythnos yn y cartref, prifysgol neu goleg £1,850 £950 £900

Dylai myfyrwyr siarad gyda’u prifysgol neu goleg os nad ydynt yn sicr faint byddant yn cael eu codi.

Myfyrwyr wnaeth ddechrau yn 2010/11 neu 2011/12

Dylai myfyrwyr wnaeth ddechrau ar eu cwrs yn 2010/11 neu 2011/12 gysylltu â ni os mae angen mwy o wybodaeth arnynt am yr hyn y gallant gael.^ Nôl i’r brig