Ffioedd dysgu – myfyrwyr llawn-amser newydd

Mae’r dudalen yma’n esbonio’r gefnogaeth ffi dysgu sydd ar gael i fyfyrwyr llawn-amser newydd. Nid yw’r swm maent yn gallu ei gael yn dibynnu ar incwm eu cartref.

Caiff fel arfer ei dalu i’w prifysgol neu goleg mewn tri rhandal – 25% yn y tymor cyntaf, 25% yn yr ail dymor a 50% yn y trydydd tymor.

2018/19

Uchafswm y ffi benthyciad y gall cael ei godi arnyntBenthyciad Ffi Dysgu ar gael
Astudio mewn prifysgol neu goleg rheoledig yng Nghymru £9,000 £9,000
Astudio mewn prifysgol neu goleg rheoledig yng ngweddill y DU £9,250 £9,250
Astudio cwrs cymeradwy mewn prifysgol neu goleg di-reoledig yn y DU Dim cyfyngiadau £6,165

2017/18

Uchafswm y ffi benthyciad y gall cael ei godi arnyntBenthyciad Ffi Dysgu ar gaelGrant Ffi ar gael
Astudio mewn prifysgol neu goleg sy’n rheoledig yng Nghymru £9,000 £4,046 £4,954
Astudio mewn prifysgol neu goleg rheoledig yng ngweddill y DU £9,250 £4,296 £4,954
Astudio cwrs cymeradwy mewn prifysgol neu goleg di-reoledig yn y DU Dim cyfyngiadau £6,165 £0

Os maent yn astudio mewn prifysgol neu goleg rheoledig yng ngweddill y DU sy’n codi £9,000 neu lai, uchafswm y Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael yw £4,046.

I gael Grant Ffi, rhaid i’w prifysgol neu goleg godi ffioedd yn uwch na’r Benthyciad Ffi Dysgu sydd ar gael.

Gallant ddewis i gymryd y Grant Ffi yn unig, ond bydd rhaid iddynt dalu’r swm sy’n gywerth i’r Ffi Dysgu sydd ar gael yn uniongyrchol i’w prifysgol neu goleg eu hun.^ Nôl i’r brig