Ffioedd dysgu

Gall gwir swm ffioedd dysgu a godir amrywio yn dibynnu ar ddewis prifysgol/coleg a chwrs y myfyriwr. Gall prifysgol neu goleg y myfyriwr gadarnhau’r union swm y byddant yn cael eu codi ar gyfer eu cwrs dewisol.

Caiff llog ei godi ar Fenthyciad Ffi Dysgu’r myfyriwr o’r diwrnod cyntaf caiff yr arian ei dalu i’w prifysgol neu goleg hyd nes bydd y benthyciad wedi ei ad-dalu’n llawn neu ei ganslo.

Gall myfyrwyr ddarganfod pa log y byddant yn cael eu codi drwy ymweld â’n Ad-dalu’ch benthyciad myfyriwr^ Nôl i’r brig