Hygyrchedd

Credwn ei bod hi’n bwysig darparu safle sy’n addas ar gyfer defnyddwyr o bob gallu.

Os yr ydych yn profi unrhyw anawsterau wrth ddefnyddio’r safle yma, plîs rhowch wybod i ni.

Mae’r safle yma yn glynu wrth safon lleiafswm AA fel rhan o ganllawiau W3C.

Dolenni

Mae gan y mwyafrif o ddolenni ar y safle yma briodoleddau teitl sy’n disgrifio’r ddolen. Gall nifer o ddolenni ddethol y rhestr o ddolenni ar dudalen a chaniatáu i’r defnyddiwr i bori'r rhestr ar wahân o’r tudalen. Gallwch ddilyn pob dolen mewn unrhyw borwr, hyd yn oed os mae’r sgript wedi ei droi i ffwrdd. Nid oes unrhyw ddolen yn agor mewn ffenest newydd neu ar safleoedd allanol eraill heb rybudd.

BrowseAloud

Mae ein safle yn defnyddio rhaglen technoleg gynorthwyol a elwir yn BrowseAloud. Mae BrowseAloud yn helpu pobl sydd angen cefnogaeth darllen drwy ddarllen geiriau mas yn uchel ar y safle wrth i chi symud eich cyrchwr dros y testun.

Tablau

Mae gan bob tabl ar y safle yma priodoleddau ALT disgrifiadol.

Delwedddau

Caiff pob delwedd a ddefnyddir ar y safle yma gael priodoleddau ALT disgrifiadol

Sut i ailfeintio maint y testun ar y safle yma

Mae gennym declyn sy’n eich caniatáu i gynyddu neu leihau maint y ffont ar y safle yma. Cewch ddarganfod y swyddogaeth ymarferoldeb ar frig yr ochr dde ar bob tudalen.

Sut i ailfeintio maint y testun gan ddefnyddio’ch porwr

I gynyddu maint y testun yn eich porwr:

  • yn Internet Explorer 7+, Firefox, Chrome, a Safari, gwasgwch y rheolydd a phwyswch +
  • mewn fersiynau hynach o Internet Explorer, ewch i ddewislen ‘gweld' a dewiswch o’r opsiynau ‘maint testun.’

I leihau maint y testun yn eich porwr:

  • yn Internet Explorer 7+, Firefox, Chrome, a Safari, gwasgwch y rheolydd a phwyswch -
  • mewn fersiynau hynach o Internet Explorer, ewch i ddewislen ‘gweld’ a dewiswch o’r opsiynau ‘maint testun.’

Fy ngwe fy ffordd

Mae gan y BBC restr gynhwysfawr o ganllawiau sy’n cynnwys ystod o destunau hygyrchedd; gwelwch My Web My Way am ragor o wybodaeth.^ Nôl i’r brig