Image of: girl

Canllawiau i Ganolfannau Asesu

Rhestr o gyflenwyr Helpwyr Anfeddygol

Gall Aseswyr Anghenion ddefnyddio’r rhestr hon i weld a chaffael manylion cyswllt cyflenwyr er mwyn darparu dyfynbrisiau am Helpwr Anfeddygol.

Er mwyn diweddaru manylion cyswllt neu ofyn am wybodaeth ynghylch argaeledd, e-bostiwch dsa_requests@slc.co.uk

Mae’r rhestr yn eiddo i’r Adran Addysg ac yn cael ei rheoli ganddi. Dylid cyfeirio unrhyw geisiadau am rolau ychwanegol i'w cytuno neu geisiadau i’w hychwanegu at Disabled.STUDENTALLOWANCES@education.gov.uk

*Sylwch fod cyfyngiad dros dro ar hyn o bryd ar ychwanegu darparwyr newydd at y rhestr. Bydd yr Adran Addysg yn rhyddhau rhagor o wybodaeth pan fydd hynny’n newid.

 

Templed Adroddiad Asesu Anghenion

Gallwch nawr lawrlwytho templed safonol yr Adroddiad Asesu Anghenion a’r ddogfen ganllawiau. Rhaid defnyddio’r templed hwn ar gyfer pob adroddiad a gyflwynir i Gyllid Myfyrwyr Cymru.

 

Matrics Manyleb Cyfrifiadur

Gallwch hefyd lawrlwytho’r ddogfen Matrics Manyleb Cyfrifiadur a’r Canllawiau i Aseswyr er mwyn penderfynu ar y fanyleb ar gyfrifiadur presennol y myfyriwr.

 ^ Nôl i’r brig