Cysylltu â ni

Llinell gymorth i ymarferwyr

E-bost: SFWIN_queries@slc.co.uk (nid ydy'r e-bost yma ar gyfer myfyrwyr)

Ffôn: 0300 100 0618
(ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener - 10.00yb i 4.00yh, mae cyfraddau galwadau lleol yn berthnasol)

Mae’r llinell gymorth a’r blwch e-bost i ymarferwyr ar gyfer cyngor rheoleiddiol manwl neu gymhleth. Nid dewis arall ydyw i linell gymorth y myfyrwyr.

Os bydd unrhyw alwad yn gofyn am fynediad i gyfrif cwsmer, rhaid i’r myfyriwr fod yn bresennol, oni fod y galwr wedi rhoi eu caniatâd ymlaen llaw i ni.

Manylion cyswllt ar gyfer Tîm Gwybodaeth, Cyngor ac Arweiniad Cyllid Myfyrwyr Cymru

I gael manylion cyswllt penodol ar gyfer eich ardal:

Eich cymorth rhanbarthol

Myfyrwyr

Cyllid Myfyrwyr Cymru

Gwefan: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

FfÙn:   0300 200 4050

Minicom:0300 100 1693

Llun i Gwener: 8yb to 6yh

Ymholiadau Benthyciad Ol-raddedig

Gwefan: www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

FfÙn:0300 100 0494

Minicom:0300 100 1693

Llun i Gwener: 8yb to 6yh

Y Brifysgol Agored

Gwefan: www.open.ac.uk
Ffôn: 0300 303 5303^ Nôl i’r brig