Delwedd o: Ymgynghorydd Rhanbarthol: Kay Vizard-Kotkowicz

Kay Vizard-Kotkowicz

Kay yw eich cynrychiolydd yn Nwyrain Cymru - mae ganddi wybodaeth fanwl o bob agwedd o Gyllid Myfyriwr yn cynnwys Addysg Bellach, Addysg Uwch ac ad-daliad.

Y Siroedd sydd yn cael eu cynnwys yw:

 • Blaenau Gwent
 • Caerffili
 • Conwy
 • Sir Ddinbych
 • Sir y Fflint
 • Merthyr Tudful
 • Sir Fynwy
 • Casnewydd
 • Powys
 • Rhondda Cynon Taff
 • Torfaen
 • Wrecsam

Cysylltwch

E-bost: Kay_Vizard-Kotkowicz@slc.co.uk
Ffôn Symudol:07769165135^ Nôl i’r brig