Delwedd o: ymgynghorwyr cymorth rhanbarthol

Rheolwr Cyfrif Partner Gwybodaeth Ariannu

Rydym yn sydd yn darparu gwybodaeth a chanllaw i ysgolion yng Nghymru yn eu gwaith gyda darpar myfyrwyr a'u teuluoedd.

Ein bwriad yw i’ch darparu gyda chanllawiau, hyfforddiant a chefnogaeth, naill ai yn eich amgylchedd gwaith eich hun, ar-lein, neu drwy ddigwyddiadau hyfforddi partner allweddol. Byddwn yn ymdrechu i ddarparu adnoddau a chefnogaeth mewn ffordd sydd yn cynnwys yr hyblygrwydd mwyaf , dewis a gwerth am arian.

Gallwn ddarparu gwybodaeth, cyfarwyddyd ac adnoddau yn cynnwys cyflwyniadau, cistiau offer a chanllawiau ar becynnau cyllid myfyrwyr ar gyfer myfyrwyr llawn-amser a rhan-amser. Mae hyn yn cynnwys trosolygon o gais, taliad a phrosesau ad-dalu, a’r ystod eang o adnoddau IAG rhad ac am ddim yr ydym yn eu darparu.

Gall HEIs a Phartneriaid Canllaw eraill gysylltu gyda’r Rheolwr Cyfrif Partner Gwybodaeth Ariannu a fydd yn darparu hyfforddiant a chanllawiau ar gynnyrch a gwasanaethau ar Gyllid Myfyrwyr. Darganfod mwy am Reolwr Cyfrif Partner Gwybodaeth Ariannu:^ Nôl i’r brig