Delwedd o: dwy fyfyrwraig

Amdanom Ni

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru’n wasanaeth a gynhelir ar y cyd gyda’r Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr a’r Adran Addysg a Sgiliau (AdAS) yn Llywodraeth Cymru. Cydweithiwn i ddarparu cymorth ariannol i fyfyrwyr sy’n byw yng Nghymru pan fydd arnynt ei angen fwyaf.  Mae benthyciadau a grantiau ar gael i helpu gyda ffioedd dysgu a chostau byw ni waeth ble mae myfyrwyr yn dewis astudio yn y DU. Mae cymorth ychwanegol ar gael i fyfyrwyr hefyd a chanddynt blant neu oedolion dibynnol neu anabledd.

Cysegrir y wefan hon i gefnogi ymarferwyr ledled Cymru sy’n rhoi cyngor i fyfyrwyr mewn addysg uwch a’u rhieni. Byddwch yn gweld gwybodaeth am bolisïau a chyfoeth o ffeithlenni i ymarferwyr y gallwch eu defnyddio yn y dosbarth neu wrth roi cyngor ar unrhyw agwedd ar gyllid addysg uwch yng Nghymru.^ Nôl i’r brig