Fideos

Cyllid myfyrwyr

Mynd trwy Clirio? - 2019/20

Mynd trwy Glirio neu'n newid eich cwrs? Gallai effeithio ar eich cyllid i fyfyrwyr. Gwyliwch ein ffilm i weld beth sydd angen i chi ei wneud.

Cael eich talu

Mae’n bwysig eich bod yn helpu myfyrwyr i wybod beth y mae angen iddynt ei wneud i gael taliad cyntaf eu cyllid myfyrwyr yn brydlon. Gwyliwch ein fideo i ddysgu mwy.

Cyflwyniad i gyllid i fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr rhan-amser

Dysgwch am y gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr rhan-amser yn dechrau cwrs o 1 Awst 2019.

Esbonio cyllid i fyfyrwyr

Am wybod pa fenthyciadau a grantiau allech chi gael gan Gyllid Myfyrwyr Cymru? Gwyliwch ein fideos i weld pa gymorth ariannol sydd ar gael tra’ch bod yn y brifysgol neu goleg a sut i ad-dalu benthyciadau.

Sut i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr

Yn mynd i brifysgol neu goleg yn 2019/20? Gwyliwch y fideo hwn i gael gwybod sut i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr.

Help ychwanegol i fyfyrwyr y mae ganddynt blant neu oedolion dibynnol

Dysgwch am y cyllid i fyfyrwyr ychwanegol y gallwch ei gael os ydych chi'n fyfyriwr amser llawn neu ran-amser gyda phlant neu oedolyn sy'n ddibynnol arnoch chi'n ariannol.

Ffeithiau allweddol ar llog

Codir llog ar eich benthyciad i fyfyrwyr – felly gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth yw effaith hyn arnoch chi!

Ad-dalu eich benthyciad myfyrwyr

Dysgwch mwy am beth, pryd a sut i ad-dalu eich benthyciad myfyriwr.

^ Nôl i’r brig