Fideos

Cyllid myfyrwyr

Cyllid i fyfyrwyr 2018/19 - Beth alla i ei gael a sut ydw i'n ei ad-dalu?

Ystyried pa fenthyciadau a grantiau y gallech eu cael gan Gyllid Myfyrwyr Cymru? Rydym wedi creu fideo i roi esboniad cyflym a rhwydd i chi.

Clirio

Mynd trwy Glirio neu'n newid eich cwrs? Gallai effeithio ar eich cyllid i fyfyrwyr. Gwyliwch ein ffilm i weld beth sydd angen i chi ei wneud.

Rhan-amser

Cyllid i fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr rhan-amser 18/19

Dysgwch am y gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer myfyrwyr rhan-amser yn dechrau cwrs o 1 Awst 2018.

Benthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig

Benthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig 2018/19

Meddwl am gychwyn cwrs Meistr ôl-raddedig eleni? Gwyliwch ein ffilmiau nawr i weld beth allwch chi ei gael, sut i ymgeisio a beth, pryd a sut fyddwch chi'n ad-dalu.

Benthyciad Doethuriaeth Ôl-raddedig 2018/19

Benthyciad Doethuriaeth Ôl-raddedig 2018/19

Meddwl am gychwyn cwrs Doethuriaeth ôl-raddedig eleni? Gwyliwch ein ffilmiau nawr i weld beth allwch chi ei gael, sut i ymgeisio a beth, pryd a sut fyddwch chi'n ad-dalu. Mae unrhyw bolisi yn amodol i gymeradwyaeth reoleiddiol gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

^ Nôl i’r brig