Canllawiau

Amodau a thelerau

Benthyciadau myfyrwyr – Canllaw i amodau a thelerau

Benthyciadau myfyrwyr – Canllaw i amodau a thelerau

Canllaw yn disgrifio amodau a thelerau ad-dalu i fyfyrwyr sy’n cymryd benthyciad i fyfyrwyr yn 2018/19.

Lawrlwytho

Myfyrwyr llawn amser

Cyllid i fyfyrwyr - myfyrwyr amser llawn newydd

Cyllid i fyfyrwyr - myfyrwyr amser llawn newydd

Canllaw yn esbonio pa gyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr amser llawn newydd, sut i ymgeisio amdano ac erbyn pryd.

Lawrlwytho
Help ychwanegol – Grantiau Dibynyddion

Help ychwanegol – Grantiau Dibynyddion

Canllaw yn esbonio pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr gyda phlant neu oedolion dibynnol, y grantiau sydd ar gael iddynt a sut i ymgeisio.

Lawrlwytho
Cyllid i fyfyrwyr – myfyrwyr llawn amser sy’n parhau

Cyllid i fyfyrwyr – myfyrwyr llawn amser sy’n parhau

Arweiniad sy’n esbonio’r cyllid i fyfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr amser llawn sy’n parhau, sut i wneud cais amdano ac erbyn pryd.

Lawrlwytho

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Help ychwanegol — Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl

Help ychwanegol — Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl

Canllaw yn esbonio'r cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr gydag anabledd, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol.

Lawrlwytho

Rhan-amser

Cyllid i fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr rhan-amser newydd

Cyllid i fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr rhan-amser newydd

Mae’r canllaw hwn ar gyfer myfyrwyr newydd sy’n dechrau cwrs rhan-amser ar neu wedi 1 Awst 2018.

Lawrlwytho
Cyllid i fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr rhan-amser sy’n parhau

Cyllid i fyfyrwyr ar gyfer myfyrwyr rhan-amser sy’n parhau

Mae’r canllaw hwn ar gyfer myfyrwyr rhan-amser sy’n parhau ac a gychwynnodd ar eu cwrs cyn 1 Awst 2018.

Lawrlwytho

Doethurol Ol-raddedig

Eich canllaw i’r Menthyciad Gradd Doethurol Ol-raddedig

Eich canllaw i’r Menthyciad Gradd Doethurol Ol-raddedig

Canllaw yn esbonio pa gymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr yn cychwyn cwrs Doethuriaeth ôl-raddedig o 1 Awst 2018. Mae’n cynnwys sut i ymgeisio am Fenthyciad Doethuriaeth Ôl-raddedig a gwybodaeth am ad-daliadau.

Lawrlwytho
Cymryd seibiant o’ch astudiaethau neu adael eich cwrs

Cymryd seibiant o’ch astudiaethau neu adael eich cwrs

Canllaw yn esbonio sut mae gohirio neu dynnu allan o gwrs Doethuriaeth ôl-raddedig yn effeithio ar Fenthyciad Doethuriaeth Ôl-raddedig myfyriwr.

Lawrlwytho

Meistr Ol-raddedig

Eich canllaw i’r Menthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig

Eich canllaw i’r Menthyciad Gradd Meistr Ôl-raddedig

Canllaw yn esbonio pa gymorth ariannol sydd ar gael i fyfyrwyr yn astudio cwrs Meistr ôl-raddedig. Mae’n cynnwys sut i ymgeisio am Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig a gwybodaeth am ad-daliadau.

Lawrlwytho
Cymryd seibiant o’ch astudiaethau neu adael eich cwrs

Cymryd seibiant o’ch astudiaethau neu adael eich cwrs

Canllaw i esbonio sut y mae gohirio neu dynnu’n ôl o gwrs Meistr ôl-raddedig yn effeithio ar Fenthyciad Meistr Ôl-raddedig myfyriwr.

Lawrlwytho
^ Nôl i’r brig