Fideos

Cyllid myfyrwyr

Esbonio cyllid i fyfyrwyr

Ystyried pa fenthyciadau a grantiau y gallech eu cael gan Gyllid Myfyrwyr Cymru? Rydym wedi creu fideo i roi esboniad cyflym a rhwydd i chi.

Beth yw Lwfansau Myfyrwyr Anabl?

Grantiau yw Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl i helpu talu'r costau hanfodol ychwanegol y gallai fod rhaid i chi eu talu o ganlyniad i'ch anabledd, eich cyflwr iechyd meddwl, neu'ch anhawster dysgu penodol. Ewch ati i ddarganfod beth allech ei gael, a sut i wneud cais.

Help ychwanegol i fyfyrwyr y mae ganddynt blant neu oedolion dibynnol

Mae'r ffilm hon yn dweud wrthych am y cyllid i fyfyrwyr ychwanegol y gallech ei gael os ydych yn fyfyriwr amser llawn ac mae plant neu oedolyn yn dibynnu arnoch yn ariannol.

Holwch Gyllid Myfyrwyr Cymru am gyllid i fyfyrwyr 2017/18

Gwyliwch ein ffilmiau i gael gwybodaeth bwysig am gyllid i fyfyrwyr ac i weld ydych chi’n gymwys am gyllid a pha dystiolaeth bydd angen i chi ei hanfon atom.

Ymgeisio

Sut i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr

Yn mynd i brifysgol neu goleg yn 2017/18? Gwyliwch y fideo hwn i gael gwybod sut i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr.

Clirio

Os byddwch yn darganfod nad oes gennych chi le mewn prifysgol neu goleg, byddwch yn gymwys ar gyfer y broses Glirio. Mae'n ffordd o'ch cyfateb chi, y myfyriwr, gyda phrifysgolion a cholegau. Gwyliwch ein fideo i ddysgu mwy.

Rhan-amser

Benthyciadau ar gyfer astudio rhan-amser

Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser newydd neu sy'n parhau, a gychwynnodd ar eich cwrs ar neu ar ôl 1 Medi 2014, gwyliwch ein ffilm er mwyn darganfod pa help y gallwch ei gael yn ystod eich cyfnod yn y brifysgol neu'r coleg.

Grantiau ar gyfer astudio rhan-amser

Os ydych yn fyfyriwr rhan-amser sy'n parhau, a gychwynnodd ar eich cwrs cyn 1 Medi 2014, gwyliwch ein ffilm er mwyn darganfod sut i ailymgeisio am eich cyllid i fyfyrwyr.

Ad-dalu

Ffeithiau Allweddol ar Llog

Codir llog ar eich benthyciad i fyfyrwyr – felly gwnewch yn siŵr eich bod yn deall beth yw effaith hyn arnoch chi!

Ad-dalu'ch benthyciad myfyriwr

Beth, pryd a sut i ad-dalu eich benthyciad myfyriwr.

Gradd Ol-raddedig

Egluro Benthyciad Ôl-raddedig

Meddwl am gychwyn cwrs Meistr ôl-raddedig eleni? O Awst 2017, gallech gael help i dalu am eich cwrs a chostau byw. Mae'r ffilm yma'n esbonio beth allwch chi ei gael.

Sut i ymgeisio am Fenthyciad Ôl-raddedig

Os ydych chi'n cychwyn cwrs Meistr ôl-raddedig o Awst 2017, gwyliwch ein ffilm i ganfod sut i ymgeisio am Fenthyciad Ôl-raddedig.

Ad-dalu eich Benthyciad Ôl-raddedig

Os ydych chi'n ymgeisio am Fenthyciad Ôl-raddedig, gwyliwch ein ffilm i gael gwybod beth, pryd a sut fyddwch chi'n ad-dalu.

^ Nôl i’r brig