Canllawiau cyflym

Myfyrwyr llawn amser

Ymgeisio am gyllid myfyrwyr

Ymgeisio am gyllid myfyrwyr

Canllaw cyflym yn esbonio pa gyllid myfyrwyr sydd ar gael i fyfyrwyr newydd, amser llawn a sut a phryd i ymgeisio.

Lawrlwytho
Ffeithiau allweddol a ffigyrau

Ffeithiau allweddol a ffigyrau

Canllaw cyflym a defnyddiol yn rhoi gwybodaeth fanwl ar faint o gyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr yn AY 2017/18.

Lawrlwytho

Myfyrwyr gyda phlant neu oedolion dibynnol

Grantiau Pobl Ddibynnol

Grantiau Pobl Ddibynnol

Canllaw cyflym yn esbonio'r cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr sydd â phlant neu oedolion sy'n dibynnu arnynt.

Lawrlwytho

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Lwfansau Myfyrwyr Anabl

Canllaw cyflym yn esbonio'r cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr sydd ag anabledd, gan gynnwys cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol.

Lawrlwytho

Ad-dalu

Ad-dalu eich benthyciad

Ad-dalu eich benthyciad

Canllaw cyflym yn esbonio beth, sut a phryd mae myfyrwyr yn ad-dalu eu benthyciadau myfyrwyr a’r llog a godir arnynt.

Lawrlwytho

Rhieni

Esbonio cyllid myfyrwyr i rieni

Esbonio cyllid myfyrwyr i rieni

Canllaw cyflym defnyddiol i helpu i esbonio cyllid myfyrwyr i rieni.

Lawrlwytho

Rhan-amser

Benthyciadau i fyfyrwyr rhan-amser 2017/18

Benthyciadau i fyfyrwyr rhan-amser 2017/18

Canllaw cyflym yn esbonio pa gyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr newydd a rhan-amser sydd y parhau wnaeth ddechrau ar eu cwrs ar neu wedi Medi 1af 2014, a sut a phryd mae gwneud cais.

Lawrlwytho
Grantiau ar gyfer myfyrwyr rhan-amser 2017/18

Grantiau ar gyfer myfyrwyr rhan-amser 2017/18

A Canllaw cyflym yn esbonio pa gyllid myfyriwr sydd ar gael i fyfyrwyr rhan-amser sydd yn parhau wnaeth ddechrau ar eu cwrs cyn Medi 1af 2014, a sut a phryd mae gwneud cais.

Lawrlwytho
^ Nôl i’r brig