2019/20 Archebwch adnoddau

Mae ein adnoddau printiedig ar gael i'w harchebu. Bydd y rhain yn cael ei anfon i'ch ysgol neu goleg am ddim. Defnyddiwch y ffurflen isod i osod eich archeb. Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru'n rheolaidd wrth i adnoddau newydd ddod ar gael, gwiriwch yn ôl eto cyn bo hir.

2019/20 Archebwch adnoddau

Ffeithiau a ffigurau allweddol

Mae Ffeithiau a ffigurau allweddol yn rhoi gwybodaeth fanwl am y swm y gall myfyrwyr cyllid i fyfyrwyr ei gael.

NIFER GYFYNGEDIG SYDD AR ÔL

Sut i wneud cais ac ad-dalu

Mae Sut i wneud cais ac ad-dalu yn becyn deuol defnyddiol sy’n esbonio sut i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr a sut a phryd i ad-dalu.

NIFER GYFYNGEDIG SYDD AR ÔL

Esbonio cyllid i fyfyrwyr i rieni

Mae Esbonio cyllid i fyfyrwyr i rieni yn esbonio’r hyn y gall myfyrwyr ei gael, sut mae gwneud cais ac ad-dalu a beth allwch chi ei wneud i gefnogi eu cais.

NIFER GYFYNGEDIG SYDD AR ÔL

Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl

Esbonia Lwfansau i Fyfyrwyr Anabl y cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr gydag anabledd, sy’n cynnwys cyflwr iechyd tymor hir, cyflwr iechyd meddwl neu anhawster dysgu penodol fel dyslecsia.

NIFER GYFYNGEDIG SYDD AR ÔL

Grant i Blant ac Oedolion Dibynnol

Mae’r Grant i Blant ac Oedolion Dibynnol yn esbonio’r cymorth ychwanegol sydd ar gael i fyfyrwyr sydd â phlant neu oedolyn sy’n dibynnu arnynt.

DIM STOC^ Nôl i’r brig