Mae'r safle Cyllid Myfyrwyr Cymru ar gyfer athrawon, tiwtoriaid ac ymarferwyr eraill.

Adnoddau ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 – ar gael yn awr! Mae'n bryd dechrau paratoi ar gyfer blwyddyn academaidd newydd. Rydym wedi creu ystod o offer ac adnoddau defnyddiol i'ch helpu chi i esbonio wrth eich myfyrwyr pa gyllid myfyrwyr sydd ar gael trwy Gyllid Myfyrwyr Cymru.


Canllaw rhiant i gyllid i fyfyrwyr!

Mae ein harbenigwyr yma i helpu rhieni i gael gwybod popeth sydd ei angen am gyllid i fyfyrwyr

Gweld manylion

2018/19 canllawiau cyflym wedi eu hargraffu ar gael i’w harchebu nawr!

Gallwch osod archeb swmp ar gyfer fersiynau print o'n Canllawiau Cyflym yn awr.

Gweld manylion
^ Nôl i’r brig