Sut i wneud cais am gyllid i fyfyrwyr

Y ffordd hawsaf a chyflymaf o wneud cais am gyllid i fyfyrwyr yw ar-lein. Gallwch ymgeisio yn Gymraeg neu Saesneg.

Dylech wneud cais cyn y dyddiad cau i wneud yn siŵr y byddwch yn cael eich holl arian yn barod ar gyfer dechrau eich cwrs. Os bydd eich cais yn hwyr, gallai'ch arian fod yn hwyr hefyd.

Peidiwch â phoeni os na fyddwch wedi cael lle wedi'i gadarnhau mewn prifysgol neu goleg, gallwch ddefnyddio'ch opsiwn dewisol, gan newid y manylion yn nes ymlaen os bydd angen i chi wneud hynny.

I gwblhau'ch cais, bydd angen i chi gael manylion eich pasbort dilys y DU, eich rhif Yswiriant Gwladol a'ch manylion banc – felly gwnewch yn siŵr bod y rhain wrth law. Os ydych yn gwneud cais am gyllid sy'n dibynnu ar incwm eich cartref, bydd angen i'ch rhieni neu'ch partner roi manylion i ni hefyd.

I gael gwybod mwy am yn wneud cais am gyllid i fyfyrwyr, gan gynnwys pa dystiolaeth y gallwn ofyn i chi ei hanfon atom, ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk nawr.^ Nôl i’r brig